Sự Chấp trước là nguyên nhân của khổ đau

Recent Pages:  1  2   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

Sự Chấp trước là nguyên nhân của khổ đau

Nhật Tịnh dịch
.

Tình yêu cao thượng và sự tự tế rất cần thiết trong thế giới này, được xuất phát từ sự trân quí và tùy hỷ với đối tượng, và mong muốn đối tượng được hạnh phúc, an lạc, nhưng không bám víu chặt chẻ và cũng không sở hữu đối tượng. Bạn đang sống trong một xã hội đầy đủ vật chất mà trong đó lòng tham đắm sở hữu nhiều hơn và lớn hơn như là tổng số tiêu chuẩn cho đời sống hạnh phúc.

Những gì mà bạn sở hữu không phải là vấn đề, mà là thái độ của bạn đối với sự sở hũu đó. Nếu bạn đang có vật gì và vui hưởng nó, thì là bình thường hoặc đáng mất nó, cũng không sao. Nhưng nếu khi bạn bị mất nó, mà trong tâm rất chấp trước, thì là điều khác. Không nhất thiết đó là vật gì, bởi vì bản thân của đối tượng không thành vấn đề. Sự bám víu trong nội tâm làm bạn lao theo sự vận chuyển đó và mang đau khổ, mới thực là vấn đề. Nếu tâm bạn mở rộng và hãy để cho sự vật bay đi tự nhiên, sẽ không bị khổ. Có đúng không bạn? Rất cần thiết để thực hành điều nầy hàng ngày, để nhận thức được hạt giống của chấp trước trong tâm và dần dần loại hẵn nó.

Có một câu chuyện thú vị về trái dừa, được truyền tại Ấn độ về cách bắt những chú khỉ. Người ta lấy trái dừa và khoét một lổ nhỏ đủ cho tay khỉ thọt vào và cho vô một chất gì ngọt, rồi đóng đinh treo trái dừa vào thân cây. Khi con khỉ đi đến, thấy trái dừa, ngữi thấy mùi ngọt, liền đút tay vào lổ nhỏ đó để lấy. Tay nó bị giữ chặt bời chất ngọt bên trong và bị quấn thành nắm tay. Nhưng vì cái lổ quá nhỏ nên không thể rút tay ra được. Khi những người bẫy khỉ đến, họ bắt con khỉ đó. Dĩ nhiên, các con khỉ làm giống như vậy, đều bị bắt. Không ai nắm giữ con khỉ ngoại trừ con khỉ có hạt giống tham chấp trong tâm. Không ai giữ chúng ta trong bánh xe luân chuyển nầy, tự bạn mang sự chấp trước đó. Bánh xe không có trói buộc, nên bạn có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Nhưng vì bạn bị bám víu, nên phải chịu khổ đau mà thôi.

Dịch xong ngày 15.11.2009

Hoa dep 3 (37)

Clinging Causes the Pain

by Tenzin Palmo

Genuine love and kindness is desperately needed in this world. It comes from appreciating the object, and rejoicing in the object, wanting the object to be happy and well, but holding it lightly, not tightly. And this goes for possessions too. You are in an extremely materialistic society in which the possession of more and bigger and better is held up as the total criteria for being happy.

What we own is not the problem, it’s our attitude towards our possessions. If we have something and we enjoy it, that’s fine. If we lose it, then that’s OK. But if we lose it and we are very attached to it in our heart, then that’s not fine. It doesn’t matter what the object is, because it’s not the object which is the problem. The problem is our own inner grasping mind that keeps us bound to the wheel, and keeps us suffering. If our mind was open and could just let things flow naturally, there would be no pain. Do you understand? We need our everyday life to work on this, to really begin to see the greed of attachment in the mind and gradually begin to lessen and lessen it.

There’s a famous story of a coconut, which is said to be used in India to catch monkeys. People take a coconut and make a little hole just big enough for a monkey to put its paw through. And inside the coconut, which is nailed to a tree, they have put something sweet. So the monkey comes along, sees the coconut, smells something nice inside, and he puts his hand in. He catches hold of the sweet inside, so now he has a fist. But the hole is too small for the fist to get out. When the hunters come back, the monkey’s caught. But of course, all the monkey has to do is let go. Nobody’s holding the monkey except the monkey’s grasping greedy mind. Nobody is holding us on the wheel, we are clinging to it ourselves. There are no chains on this wheel. We can jump off any time. But we cling. And clinging causes the pain.

Tenzin Palmo

Nguồn: Ðạo Phật Ngày nay

Sunrise Aug 16 - 2015 (1)

Như ánh mặt trời chiếu sáng

Nhật Tịnh dịch

Đôi khi bạn thắc mắc là làm thế nào Phật giáo có thể nói chuyện về lòng từ bi và tình yêu trong một hơi thở và không chấp và về tất cả các tính chất của sự từ bỏ trong hơi thở khác. Nhưng là bởi vì bạn nhầm lẫn tình yêu với sự nắm giữ. Bạn nghĩ rằng nếu khi yêu ai đó, thì bạn muốn ôm giữ chặt như đó là thước đo tình yêu. Nhưng đó lại không phải là tình yêu, mà chỉ là bạn yêu chính mình, nên muốn giữ chặt. Đó không phải thật sự là yêu thương và muốn người yêu được yên lành và hạnh phúc. Điều này là rất quan trọng, bởi vì bạn luôn luôn nhầm lẫn nó.

Khi được mười chín tuổi, tôi đã thưa với mẹ tôi “Con dự tính đi Ấn Độ” và mẹ nói ” Ồ, được đó con. Vậy khi nào con đi?” Mẹ không nói rằng, “Làm thế nào con có thể bỏ lại người mẹ già nghèo nầy, bây giờ con đã có đủ tuổi để kiếm sống, con làm thế nào có thể đi và bỏ quên mẹ được?” Mà mẹ chỉ bảo: ” Đúng đấy con, khi nào thì con đi?” . Điều đó không có nghĩa là mẹ không yêu bạn, vì mẹ luôn thương yêu bạn. Và bởi vì mẹ thương b ạn nhiều hơn là thương bản thân mẹ, nên mong mọi sự an lành cho b ạn, chứ kh ông phải để làm cho mẹ hạnh phúc. Bạn có hiểu không? Hạnh phúc đến với mẹ là khi làm cho con vui sướng.

Đó là tình yêu, và đó là điều mà tất cả mọi người cần thực hành nhiều trong những mối liên hệ cá nhân. Để giữ người và các sở hữu như thế này (tay bạn dang ra để chỉ giữ một cái gì đó thật nhẹ nhàng trong lòng bàn tay) chứ không phải như thế khác ( nắm bàn tay lại để giữ một cái gì đó rất chặt chẽ). Vì vậy, mà khi bạn có họ, bạn trân quí và vui mừng, nên nếu họ đi thì bạn có thể cho họ đi. Sư biến đổi và vô thường là bản chất của tất cả các pháp.

Bạn thấy đó, khi ta mất đi điều gì đó mà mình yêu thích, thì sự chấp trước gậy đau khổ chứ không phải là sự mất mát đó. Đây là những nguyên nhân gậy đau buồn. Và đó là lý do tại sao mà Đức Phật dạy rằng “sự tham chấp gây ra sợ hãi và khổ đau”. Bạn sợ bị mất, nên đau khổ khi không còn. Ðức Phật không bao giờ nói rằng tình yêu gây nên đau khổ.

Tình yêu là sự mở trái tim, giống như ánh sáng mặt trời. Mặt trời chiếu sáng tự nhiên, không phân biệt đối xử, ban ánh sáng cho người này mà không cho người khác. Mặt trời chỉ cần chiếu sáng, bởi vì bản chất của mặt trời là mang lại sự ấm áp. Nếu bạn vào trong nhà, đóng kín các cửa, điều đó không ổn. Mặt trời chiếu sáng mọi phương. Như là bản chất của trái tim mà bạn cần khai phát. Khi mà tâm bạn được mở hoàn toàn, tình yêu thương sẽ vô biên, không điều kiện.

Dịch xong ngày 10.11.2009

sunrise-july-13-2014-41

Like The Sun Shining

 by Tenzin Palmo
( Jul 27, 2009 )

Sometimes people don’t understand how Buddhism can talk about compassion and love in one breath and non-attachment and all these qualities of renunciation in the other breath. But that’s because we confuse love with clinging. We think that if we love somebody, the measure of our loving is that we want to hold on to them. But that’s not love, that’s just self-love, attachment. It’s not genuinely loving the other person, wanting them to be well and happy that’s wanting them to make us well and happy. This is very important, because we confuse it all the time.

When I was nineteen years old I told my mother, “I’m going to India” and she said, “Oh yes, when are you leaving?” She didn’t say, “How can you leave me, your poor old mother, now you’ve got to the age when you’re earning a living, how can you go and abandon me?” She just said, “Oh yes, when are you leaving?” It was not because she did not love me, it was because she did. And because she loved me more in a way than she loved herself, she wanted what was right for me, not what would make her happy. Do you understand? Her happiness came by making me happy.

That’s love, and that is something which we all need very much to work on in our personal relationships. To hold people and possessions like this (hands outstretched to indicate holding something lightly in the palms) and not like this (fists clenched to indicate holding something very tightly). So that when we have them, we appreciate and rejoice in them, but if they go then we can let them go. Change and impermanence is the nature of everything.

You see, when we lose something we love, it’s our attachment which is the problem, not the loss. That’s what causes us grief. And that is why the Buddha taught that with attachment comes fear and grief. We have the fear of losing, and then we have the grief when we lose. Buddha never said that love causes grief.

Love is an opening of the heart. It’s like the sun shining. The sun just naturally shines. It doesn’t discriminate, shining on this person but not on that one. It just shines, because it’s the nature of the sun to give warmth. Some people go inside and close the doors and windows; that’s their problem. The sun is shining anyway. And it’s that quality of heart which we have to develop. That quality of open, unconditional loving, no matter what.

Tenzin Palmo

Oct 12th, 2011 _ (4)

Người bi quan phàn nàn về cơn gió;
người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều;
người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm

(TN)

Le Phat Ngoc 2015 (9)