TU TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY

THẬT TU, CHÍNH LÀ TU TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY

Người thật tâm tu Đạo thì không nên sợ gặp khốn cảnh, vì nó có thể rèn luyện tâm tính của bạn, nâng cao tâm thức của bạn, tăng trưởng trí tuệ của bạn. Chân chính tu hành, chính là tu ngay trong cuộc sống hàng ngày. Nếu như bạn dùng tấm lòng rộng lượng dung nạp hết thảy, bao dung hết thảy, bạn sẽ không có việc gì là nghĩ không thông, xem hết thảy mọi người đều là người tốt, xem hết thảy sự tình, hoàn cảnh gặp phải đều là chuyện tốt. Điều này không phải là mớ lý thuyết suông mà là sự áp dụng thực tế.

ĐẠO LÝ XỬ THẾ CỦA NGƯỜI TU

Nhớ kỹ một câu: “Nghiêm khắc đối với bản thân, rộng rãi đối với người khác”, đối với chính mình yêu cầu nghiêm khắc; đối với lỗi sai của người khác, khi trách cứ cũng không cần phải nghiêm khắc như là đối với bản thân mình. Xử thế cũng như vậy, đối với lãnh đạo cũng tốt, đối với đồng sự cũng tốt, đối với cấp dưới cũng tốt, hiềm hận giữa bạn và người tự nhiên theo tâm lượng của bạn mà ít đi.

NĂNG LƯỢNG CỦA TĨNH TẠI

Chúng ta thường nói, quy luật của vũ trụ là bất biến, con người trong cuộc sống thường quên đi sự tĩnh tại, trái lại còn cố hết sức đi làm tiêu hao chính mình, mà không suy nghĩ xem nguồn gốc con người từ đâu mà đến? Chính là từ trạng thái tĩnh mà sinh ra, từ không không mà đến. Vì sao mà con người ta bận rộn cả ngày đến đêm lại thấy buồn ngủ? Chính bởi vì con người cần trạng thái tĩnh, đầu óc không nghỉ ngơi là không được.

Có đôi khi phải xử lý một chuyện phức tạp, khó khăn, không làm sao giải quyết được, vậy thì trước tiên phải buông tâm xuống, tĩnh tại lại, không suy nghĩ gì hết. Bỗng nhiên từ trong tư tưởng lại xuất ra một phương pháp có thể giải quyết vấn đề, đây chính là tác dụng của tĩnh. Nếu như bạn càng suy nghĩ thì càng làm cho đầu óc bị bức bách, các dây thần kinh đều căng lên, cuối cùng không chết cũng bị bệnh.

Thật hiếm khi tìm gặp
Bình an ở bên ngoài .
An bình chỉ có thể
Gặp trong lòng ta thôi!

Như Nhiên
TTT

NHÂN QUẢ NHƯ THỊ
(Nhân Quả Là Thế)

Dối gạt người khác = lừa phỉnh chính mình
Vướng bận người khác = phiền muộn chính mình
Hâm mộ người khác = lãng phí chính mình
Than phiền người khác = tra tấn chính mình
Ganh tị người khác = xem thường bản thân
Oán hận người khác = bực bội chính mình
Thất tín người khác = hạ thấp chính mình
Trở ngại người khác = hãm hại chính mình

– Tôn trọng người khác = mình được yêu quý
– Khoan dung người khác = lòng mình cởi mở
– Giúp đỡ người khác = làm mình lương thiện
– Từ bi với người = mình được an vui..

Như Nhiên 
TTT

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*