Cảm Niệm những hiến dâng thầm lặng ..

Cảm Niệm những hiến dâng thầm lặng ..

Cảm Niệm
những hiến dâng thầm lặng ..

Hơn cả tháng nay, vị Bác sỹ này ở NewYork chỉ gặp con mình mỗi ngày qua tấm kiếng, ông ta còn nhắn gửi với hiền thê của ông cứ thanh thản bước lên một chuyến ”xe bông” nữa, nếu ông chẳng may có mệnh hệ gì… Đọc đoạn tin này mà nghe.. tim buốt quá! Đời sống, sao có lúc ngậm ngùi đến thế! Thấy nhau trong gang tấc mà vẫn như cách một trùng dương!!

Tôi biết rằng vị Bác sỹ này là một trong rất nhiều những Bác sỹ trong thời buổi khốn đốn hiện nay đã tận tâm với nghề mình như thế! Họ là những ”Anh Hùng Bác Sỹ” mang trái tim hiến dâng thầm lặng và sống chết cho lý tưởng cứu người. Thật đúng, trong gian nguy mới hiểu được Tình Người và Tâm Lượng!!

– Có thể vị Bác sỹ này chưa từng có khái niệm như:”Lục Độ Ba La Mât”, ”Thí Vô Úy”, ”Vô Ngã Vị Tha” như những am hiểu phổ cập của người tu Phật .. nhưng cách sống của họ chính là một bài Pháp hùng hồn cho những khái niệm Đạo lý mà chúng ta từng học.. Thực tế cho thấy, có những người chỉ nói mà không Sống . Và có những người thực sự Sống mà không phô diễn bản thân dù chỉ một ngôn từ..

– Ai cũng có cái Tôi và ”cái của Tôi”. Khi vô thường đến cái Tôi của chúng ta run rẫy, lo sợ, bất an.. cũng chẳng qua là sợ mất, sợ Vô thường tước đoạt đi những sở hữu dấu yêu, đó là tâm lý thông thường của đa số. Vì thế, những người đã đặt xuống sự mất còn của bản thân, chỉ có nghĩ đến sự Bình An và tính mạng của tha nhân, bỗng nhiên họ trở nên thiêng liêng và thần thánh.

Cố tổng thống Kennedy có câu nói huyền thoại: “Đừng hỏi tổ quốc có thể làm gì cho mình, mà hãy tự hỏi mình có thể làm gì cho tổ quốc” (“Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.”

LÀM GÌ QUẢ THẬT ĐÁNG NÓI HƠN LÀ .. LÀ GÌ!!

Như Nhiên
TTT

Namo Buddhaya
__(())__

Nguồn: Trang nhà ThichTanhTue

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*