Chuyện xứ Ấn April 5, 2020

Chuyện xứ Ấn đêm qua..

Đêm qua, dưới sự chỉ thị của Thủ tướng Ấn, lúc 9 tối, toàn cõi Ấn Độ tắt hết đèn điện và đồng loạt thắp nến cầu nguyện trong 9 phút. Từ trạm không gian NaSa trong vũ trụ đã chụp hình trái đất lúc ấy cho ta thấy toàn cõi Ấn Độ là một vùng ánh sáng, sáng lòa trong một màn đêm tối mênh mông..

Chỉ với một ngọn nến nhỏ nhoi thì không sao tỏa sáng được giữa màn đêm vô tận, nhưng nhiều ngọn nến thắp lên, ngay lập tức sẽ thay đổi được cục diện đen tối cho cuộc đời. Cũng vậy, một lời cầu nguyện bé nhỏ cũng giống như một giọt mưa khó xóa tan được cái oi nồng của mùa hạ, nhưng nhiều lời cầu nguyện sẽ hóa thành cơn đại vũ trôi sạch phiền muộn khổ đau, và tịnh hóa nhân gian..Trong chùa có câu: ”Đức chúng như hải” là vậy!

– Vì bản ngã mà cầu nguyện, sự cầu nguyện ấy luôn đem lại sự trách hờn và thất vọng, một khi sở cầu không toại ý. Vì lợi ích của mọi người, của dân tộc, của thế giới mà cầu nguyện, sự cầu nguyện ấy trở thành hiệu lực vô song vì nó thoát ly cái khuynh hướng vị kỹ hướng về lợi ích của đại thể, nó trở thành thực tại vô ngã, mà vô ngã thì phát huy năng lực đến vô biên…

– Hiện nay con số ca nhiễm Dịch ở Ấn Độ khảng 2500, một con số nhỏ bé so với tỷ số dân là 1 tỷ 3, cũng như so với tình hình Dịch nhiễm của các nước đứng đầu về ca nhiễm trên thế giới. Cõi này là cõi khổ, thiếu thốn tiện nghi và các thiết bị y tế.. Xin cầu nguyện con số ca nhiễm này dừng lại ngang đó (là được rồi!) Đó là lời cầu nguyện thầm lặng của riêng tôi dành cho người dân của quê hương đức Phật.

Ước mong rằng mọi nơi trên thế giới sẽ có những giờ cầu nguyện thống nhất như cõi Ấn tối hôm qua để có sự chuyển biến nhiệm mầu, để vận mệnh loài người sớm.. qua cơn bỉ cực, cùng nhau đi về miền tươi sáng…

..Thắp lên một ngón nến hồng
Dâng lên chư Phật trọn lòng kính tin.
Nguyện cầu Pháp giới hữu tình
Cát tường, An Lạc, thái bình nơi nơi..
Lòng người an tịnh, thảnh thơi
Bao nhiêu phiền não đầy vơi đoạn lìa.
Chúng sanh Tỉnh thức quay về
Viễn ly ác nghiệp, Bồ Đề nở hoa..

Như Nhiên
TTT

Namo Buddhaya
__(())_

Source: Trang Nhà TTT

TỪ BI NGUYỆN

Đốt lên một nén hương chiều
Lặng nghe tiếng khổ.. đời nhiều xót xa..
Chắp tay kính lạy Phật đà
Nghe lời tha thiết con mà đoái thương!!

🙏❤️

Nguyện cầu tám hướng mười phương
Chúng sanh muôn loại hãy thường an vui
Dứt trừ oan trái nhiều đời
Bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan
Hại nhau chỉ chuốc lầm than
Mê si điên đảo vô vàn lệ châu
Chúng sanh vô bệnh sống lâu
Nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày
Nguyện cho an lạc từ nay
Dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn
Dứt trừ kinh sợ tai ương
Bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh ly
Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri
Sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn.

Nguyện đem tâm thanh tịnh
Cầu Pháp giới chúng sinh
Thoát ly luân hồi khổ
Phật đạo chóng viên thành.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nguyên cầu cho Thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Đại dịch chóng tiều trừ, cuộc đời an cư lạc nghiệp..

ThíchTánhTuệ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*