Daily Archives: April 23, 2017

CHÙM HOA VÔ ƯU

CHÙM HOA VÔ ƯU Em không phải là Phật tử, nhưng em cùng bạn bè vừa trở về từ chuyến “du lịch Thiền” tổ chức trong bốn ngày tại Thiền viện Bát Nhã ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) nhân dịp lễ Phật Đản LHQ. Ở đó, người ta hướng dẫn về Phật pháp, và những […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment