Vu Lan 2015

Recent Pages:  1   3  4  5  6  6a 6b 7 8 9

Ðại Lễ Vu Lan 2015
tại Tịnh Xá Ngọc Sơn in Oregon

.

Vu Lan 2015 (3)

”.. Vu Lan đưa chiều vàng ấm,
Êm êm chuông chùa nhẹ ngân
Phiêu linh Vu Lan về ngàn phương…..”

(TTT)

Tho Vu Lan (3)

Ơn dưỡng dục suốt một đời lận đận
Nghĩa sinh thành vương vấn cả trăm năm
Vu Lan Hội tháng Bảy ngày trăng rằm
Dâng Cha Mẹ đóa Hoa Hồng tươi thắm
.

Le Phat Ngoc 2015 (9)

Vài hình ảnh ngày Chủ Nhật 30 tháng 8 năm 2015: ÐẠI LỄ VU LAN bắt đầu từ 10:00 AM tại Tịnh Xá Ngọc Sơn.

Le Vu Lan 2015, NSTX-OR. (1)Phat Ngoc in Portland, OR 2015 (2)Vu Lan 2015Le Vu Lan 2015, NSTX-OR. (5)Vu Lan 2015 (2)Le Vu Lan 2015, NSTX-OR. (4)Vu Lan 2015Le Vu Lan 2015, NSTX-OR. (6)Le Vu Lan 2015, NSTX-OR. (7)Hoa Hong Vu Lan 2015Vu Lan 2015 (4)Hoa Hong Vu Lan 2015Le Vu Lan 2015, NSTX-OR. (8)Le Vu Lan 2015, NSTX-OR. (9)Le Vu Lan 2015, NSTX-OR. (10)Phat Ngoc in Portland 2015 (1)Phat Ngoc in Portland 2015Le Vu Lan 2015, NSTX-OR. (11)Le Vu Lan 2015, NSTX-OR. (12)Phat Ngon in OR, 2015. (27)Phat Ngon in OR, 2015, (6)Phat Ngon in Portland,OR 2015 (4)Phat Ngoc in Portland 2015Phat Ngon in OR, 2015, (9)Phat Ngon in OR, 2015. (24)

Sept 13 - 2015, Le Be Mac Phat Ngoc in Portland .) (1)Sept 13 - 2015, Phat Ngoc in OR (2)Sept 13 - 2015, Phat Ngoc in OR (3)Sept 13 - 2015, Le Be Mac Phat Ngoc in Portland .) (7)Sept 13 - 2015, Le Be Mac Phat Ngoc in Portland .) (9)

An vui tự tại đời thong dong
Mở rộng Tâm ra lòng thanh thản.
.

August 2015