TƯỞNG NIỆM Cố SƯ BÀ HẢI TRIỀU ÂM

Recent Pages:  123456, 7,

TƯỞNG NIỆM Cố SƯ BÀ HẢI TRIỀU ÂM

SU_BA_HAI_TRIEU_AM_  (5)

SU_BA_HAI_TRIEU_AM_ (1)

Tưởng Niệm Tôn Sư Hải Triều Âm (pdf) – Thích Nữ Giới Hương
Hình ảnh Lễ Nhập Kim Quan Sư Bà Hải Triều Âm
Đôi Nét Về Đại Lão Ni Trưởng Hải Triều Âm (pdf) – Ni chúng Chùa Dược Sư
Đôi Nét Về Sư Bà Hải Triều Âm (pdf) – Ni chúng Chùa Dược Sư
Văn Tưởng Niệm Tôn Sư Hải Triều Âm (pdf) – Thích Nữ Bảo Quang, Thích Nữ Đức Nghiêm
Điếu Văn Tưởng Niệm Tôn Sư Hải Triều Âm (pdf) – Thích Nữ Giới Hương
Băng Hà Lên Xanh (pdf) – Nguyễn Vinh Nguyên Hiển
Thành Kính Tưởng Nguyện Sư Bà Hải Triều Âm (pdf) – Giáo Hội Phật Giáo Úc Châu
Kính Viếng Giác Linh Sư Bà Hải Triều Âm – Phật tử Bửu Chi
Điện Thư Phân Ưu – Diệu Âm (Nguyễn Thanh Trí)
Phân Ưu từ Tịnh Quang Foundation (pdf)
Thơ Về Mẹ (pdf) – Nguyễn Vinh Nguyên Hiển
Cung nghinh Giác linh Cố Sư Trưởng Hải Triều Âm tham Phật yết Tổ tại Tổ đình Linh Quang – phattuvietnam.net
Lễ thỉnh Ni Trưởng Hải Triều Âm yết Phật Tổ – quangduc.com
Nụ Cười Nở Hoa (pdf) – Thoại Hoa
Tiển Đưa Sư Bà Hải Triều Âm (pdf) – Thoại Hoa

SU_BA_HAI_TRIEU_AM_  (6)

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc

Thế Giới Đại Từ Đại Bi

Tiếp Dẫn Đạo Sư

A Di Đà Phật

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM

Kính Dâng Tôn Sư Hải Triều Âm

Ngưỡng bạch Giác Linh Thầy,

Một sáng Dược Sư bặt tiếng kinh
Hải Triều Âm vọng chợt lặng thinh
Người rời cuộc huyễn về quê cũ
Kẽ lá cành cây thắm đượm tình.
.
Con ở phương xa nặng trĩu lòng
Thôi còn chi nữa để chờ mong?
Nhặt kỷ niệm xưa đan kết lại
Bóng người lồng lộng giữa sắc không.
.
Địa linh Bắc Việt, tỉnh Hà-Đông
Pháp-Việt tinh hoa phối hợp dòng
Thị Ni nhập thế, duyên định sẵn
Canh Thân xuất hiện một thần đồng.
.
Trí tuệ của người sớm nở nhanh
Cần mẫn sớm hôm việc học hành
Đậu Đíp-lô-ma người dạy học
Mồ côi, Dưỡng lão giúp quần sanh.
Tầm sư học đạo gặp duyên lành
Tuệ – Nhuận Pháp Sư giảng Lăng Nghiêm
Lãnh hội nhiệm mầu trong Phật pháp
Nghiên tầm, phân phát tập sách kinh.
.
Quy Y Tam Bảo thoát mê lầm
Tăng trưởng bồ đề dứt vọng tâm
Pháp Chủ Mật Ứng làm sư phụ
Pháp danh ban tặng Hải Triều Âm.
.
Mở hội Trưởng Lão, Thanh Thiếu Niên
Dẫn dắt mọi người kết thiện duyên
Tờ báo Bồ-đề công đóng góp
Người dùng bút hiệu Cát-Tường-Lan.
.
Hai chín (29 tuổi) xuân xanh chí thiết tha
Đến chùa Đồng Đắc xin xuất gia
Đức Nhuận Pháp Sư thương tế độ
Y chỉ thọ giới Tịnh Uyển Sư.
.
Lãnh giáo vào Nam năm năm tư (1954)
Nhập chúng sinh hoạt chùa Dược Sư
Vừa giảng giải kinh cho Phật tử
Vừa đáp tình thâm, dưỡng mẫu từ.
Cho đến sau khi Mẹ mãn phần
Nhập thất Vạn Đức suốt năm năm
Bảy năm niệm Phật Linh-Quang thất
Hồi hướng phước lành cho Mẫu thân.
.
Nhân duyên thuần thục về Đại Ninh
Quảng khai phương tiện độ chúng sanh
Tiếp chúng xuất gia tám trăm vị
Dẫn dắt tại gia đến hàng nghìn.
.
Thành lập Linh Quang với Ni Liên
Liên Hoa, Viên Thông và Lăng Nghiêm
Hương Sen, Dược Sư cùng Bát Nhã
Thâu nhận, độ trì kẻ hữu duyên.
.
Công trình giáo hóa suốt đêm ngày
Dạy đàn hậu học những điều hay
Chỉ bày thâm yếu, chân diệu pháp
Truyền đăng tục diệm tạo Ni Tài.
.
Vô trụ Kim Cang dạy lý huyền
Nhất tâm niệm Phật xả vạn duyên
Tứ niệm xứ quán không phóng dật
Phật tánh hiển bày qua Lăng Nghiêm.
A-hàm mưa pháp chuyển não phiền
Hoa Nghiêm tương tức kết vạn duyên
Cặn kẽ truyền trao Bồ Tát Giới
Niết bàn hiển thị tại hiện tiền.
.
Hải Triều lập nguyện cứu mê tình
Chư Phật Như Lai tác chứng minh
Danh hiệu A-Di-Đà phổ biến
Biển khổ thả thuyền vớt chúng sanh.
.
Phụng hành thệ nguyện Tứ hoằng thâm
Hoa sen thơm ngát đạo viên thành
Niệm Phật mới mong tiêu tội chướng
Chân thành sẽ tự chuyển tâm phàm.
.
Giới đức tinh nghiêm tánh từ hòa
Trọn đời phục vụ, hạnh vị tha
Vun xới mầm non cho Đạo Pháp
Chẳng quản ốm đau với tuổi già.
.
Đạo nghiệp kỳ vĩ khó ai bì
Duyên trần vừa mãn nhẹ bước đi
Con nhằm thuốc đắng cha biệt dạng (1)
Đất trời Đức Trọng chuyển lâm ly.
.
(1) Nghe tin Cha chết, cho nên các con phải tự lo uống thuốc (Phẩm 16 Như Lai Thọ Lượng, Kinh Pháp Hoa)
.
Tịnh thất từ đây vắng chơ vơ
Hương án lung linh khói nhang mờ
Tùng lâm thạch trụ đâu còn nữa?
Tứ chúng bàng hoàng nhớ Ân Sư.
.
Giờ phút chia ly ở phương xa
Vọng hướng kim quan chốn quê nhà
Cúi đầu đảnh lễ xin đưa tiễn
Tôn sư minh chứng dạ thiết tha.
.
Sông núi dẫu mai có chuyển dời
Ân tình thâm trọng chẳng thể vơi
Con nguyện khắc ghi lời dạy bảo
Làm gói hành trang suốt cuộc đời.
.
Tây phương Phật quốc cửu liên khai
Nguyện vẫn sắt son một bản hoài
Trở lại Ta Bà thương độ chúng
Chèo thuyền Bát Nhã vớt trần ai.
.
Nam Mô Kim Quang Tháp, Tào Động phái. Ma Ha Tỳ Kheo Ni Bồ Tát Giới pháp húy Hải Triều Âm, Tự Đại Thành, Hiệu Bác Tế Từ Hòa Tôn Sư Thiền Tọa hạ, Trưởng Lão Hòa Thượng Ni Ân Sư Giác linh thùy từ chứng giám.
 .
Thành kính khể thủ
Chùa Hương Sen, Hoa Kỳ, ngày 01 Tháng 08 năm 2013
Các Đệ Tử của thầy:
Thích Nữ Giới Hương (Thanh Hương) (Hoa Kỳ),
Thích Nữ Thanh Đức & TN Quảng Phương (Việt Nam),
Thích Nữ Thanh Lương (Hồng Phúc) (Pháp Quốc), và vv…

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc

Thế Giới Đại Từ Đại Bi

Tiếp Dẫn Đạo Sư

A Di Đà Phật

Kính lạy giác linh Thầy,

Đệ tử chúng con TKN Bảo Quang, TKN Đức Nghiêm từ phương trời Canada vọng hướng về đảnh lễ giác linh Thầy. Thầy ơi, như vậy là chúng con vĩnh viễn không còn được quỳ dưới chân thầy, không còn được xoa đầu và những lời thương yêu từ ái mà thầy luôn dành cho chúng con.
.
Kính bạch thầy, chúng con còn nhớ vào đầu thập niên 70, trong tổ đình Linh Quang một tịnh thật bé nhỏ thầy đang lễ sám Hồng Danh đến danh hiệu Nam Mô Bảo Quang Phật, một cô bé thò đầu vào xin xuất gia và thầy đã xin danh hiệu Phật đó cho con, và từ đó Linh Quang tịnh thất có thêm một thành viên, Linh Quang bé nhỏ nhưng lại dung chứa hàng chục Huynh đệ chúng con, thật là ấm áp và hạnh phúc biết dường bao, thầy vẫn thường bảo tịnh thất của thầy như tịnh thất của ngài Duy Ma Cật.
.
Trải qua năm tháng thay đổi thăng trầm của quốc gia, nhưng chúng con vẫn luôn luôn, được sự ân cần chăm sóc dạy dổ, bảo bọc che chở. Thầy là bóng cây che mát, chúng con như đàn chim non được thấm nhuần mưa pháp. Sau thời gian dài nhập thất tại Linh Quang.
.
Con đường độ sanh của Thầy bắt đầu vào giữa thập niên 70, Tịnh Thất Ni Liên, Liên Hoa Tịnh thất bên cạnh chùa Dược Sư là cơ sở đầu tiên tại thành phố Saigon thầy về nhận chúng độ sanh. Mặc dầu thời gian vào những năm 75 cho đến 80 sinh hoạt chùa chiền rất khó khăn nhưng tại Liên Hoa những lớp học Phật pháp vẫn liên tục không gián đoạn, học chúng không dưới 70 vị.
.
Thầy luôn lo lắng ngày đêm mài miệt truyền đăng pháp nhũ cho chúng con, chúng con được thấm nhuần mưa pháp, thầy không từ mỏi nhọc, “kiến pháp tràng nơi xứ xứ”, Chùa Viên Thông, ở Tân Thành  bắt đầu thành lập, rồi tiếp nối Hương Sen, Dược Sư, Lăng Nghiêm, Bát Nhã.
.
Đàn con của Thầy có  hơn một ngàn người, chúng con lớn lên có đầy đủ nghị lực tiếp nối sứ mạng truyền đăng tục diệm, cho dầu nơi đâu, đất nước nào chúng con không quên bổn hoài, và hạnh nguyện độ sanh của Thầy đã truyền trao. Chúng con, nguyện noi gương ân đức Thầy.
.
Chúng con đem hết thân tâm này đảnh lễ bậc ân sư vị sanh thành giới thân tuệ mạng cho chúng con. Chúng con đồng kính nguyện trên Thầy xả báo an tường, cao đăng Phật quốc.
.
Chúng con đầu thành đảnh lễ.
Liên Hoa Ni Tự Canada, ngày 1/8/2013
TKN Bảo Quang, TKN Đức Nghiêm

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc

Thế Giới Đại Từ Đại Bi

Tiếp Dẫn Đạo Sư

A Di Đà Phật

SU_BA_HAI_TRIEU_AM_  (3)

Đôi Nét Về Tôn Sư Hải Triều Âm

Thầy sanh năm 1920 tại tỉnh Hòa Bình, Bắc Việt. Vì mang trong người 2 dòng máu Pháp – Việt, nên tên Thầy là Nguyễn Thị Ni và tên tiếng Pháp là Eugénie Catallan. Cha tên Etienne Catallan. Mẹ tên Nguyễn Thị Đắc.
.
Lấy xong bằng tốt nghiệp Diplôme D’étude Primaire Supérieur,Thầy đi dạy học. Ngay khi còn tại gia, Thầy đã biểu lộ lòng từ bi. Ngày ngày dạy học, ngoài thời giờ Thầy vào các bệnh viện, trại mồ côi, dưỡng lão để giúp đỡ an ủi động viên những mảnh đời bất hạnh.
.
Cơ duyên được biết Phật pháp là do Sư cụ Thích Tuệ Nhuận. Bài pháp đầu tiên được nghe Sư cụ giảng tại chùa Quán Sứ là kinh Lăng Nghiêm, phẩm Quán Âm Quảng Trần và chương Đại Thế Chí niệm Phật. Lãnh hội được sự vi diệu của Phật pháp đem lại niềm an vui cho mọi người, Thầy in những cuốn kinh nhỏ phát cho những Phật tử tới chùa tụng kinh hàng ngày.
.
Quy y với Hòa-thượng Pháp chủ đương thời là ngài Thích Mật Ứng, được Ngài đặt cho pháp danh là Hải Triều Âm.
.
Thầy thành lập gia đình Phật tử, mở các hội trưởng lão, thanh thiếu niên, nhi đồng ở Hà Nội, Hải Phòng. Ngoài ra Thầy còn viết báo cho tòa báo Bồ Đề của Sư cụ Thích Tuệ Nhuận, dưới bút hiệu là Cát Tường Lan. Các bài pháp rất thực tế, đưa Phật pháp vào tư tưởng thanh thiếu niên thời bấy giờ.
.
Năm 29 tuổi, thâm ngộ lẽ vô thường, dù phước thiện thế gian có hay đến đâu cũng không thể đưa đến giải thoát. Thầy xuất gia với Hòa-thượng Thích Đức Nhuận, ở chùa Đồng Đắc, Hà Nội. Y chỉ và thọ giới với Hoà-thượng Ni Tịnh Uyển, chùa Thanh Xuân, làng Phùng Khoang, Hà Nội.
.
Đến năm 1954, vâng lời Hoà-thượng di cư vào Nam. Nhập chúng ở chùa Dược Sư, Gia Định, Sàigòn. Vừa lo tu học, vừa hầu mẹ già bị bệnh bán thân, vừa lãnh vịệc chuyên giảng dạy cho Phật tử. Thầy tinh trì giới luật, nghe kinh Kim Cang lãnh ngộ được tông chỉ niệm Phật. Tu quán Tứ Niệm Xứ để khai tuệ giác tỉnh, sở đắc về bộ kinh Lăng Nghiêm để khai tri kiến Phật.
.
Sau khi mẹ mất, vì muốn báo hiếu công ơn mẹ, thấy rằng không gì bằng công đức tu hành, Thầy nhập thất 5 năm ở chùa Vạn Đức, Thủ Đức, TPHCM, chuyên tâm niệm Phật. Sau chuyển lên Phú An, Đức Trọng, Lâm Đồng nhập thất 7 năm tại ngôi tịnh thất nhỏ Linh Quang. Những mong nhập Niệm Phật tam muội.
.
Nhưng từ hoài bi nguyện độ sanh không bỏ, tại đây Thầy bắt đầu độ chúng, lúc đó chỉ có vài chục người. Đến nay đã thành lập 8 chùa Ni Liên, Linh Quang, Liên Hoa, Viên Thông, Hương Sen, Dược Sư, Lăng Nghiêm, Bát Nhã. Đủ các căn cơ, già trẻ, lớn bé cho đến người tàn tật, trẻ mồ côi Thầy đều đưa tay tế độ, mong họ được kết duyên với Phật pháp. Phật tử quy y thì không biết bao nhiêu mà kể.
.
Mặc dù giác biết chúng sanh huyễn có, vẫn dùng pháp huyễn để độ chúng sanh. Ngày ngày lên lớp giảng dạy, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, lời lẽ uyên bác, chỉ mặt phải, răn mặt trái. Nhắc đi nhắc lại, cặn kẽ từng lời, mong sao cho các con thấm nhuần kinh pháp. Lời giảng dạy của Thầy ai nghe cũng thấy đúng với tâm trạng của mình, hợp thời, hợp cơ, giản dị dễ hiểu, lại rất thực tế.
.
Đối với đại chúng, Thầy khiêm cung, giản dị, từ hòa. Nhưng nghiêm khắc đưa đại chúng vào khuôn khổ giới luật, nội quy. Sửa trị những xấu ác, nhưng bao dung những lồi lầm chỉ cốt cho đại chúng thành những bậc pháp khí trong Phật pháp.
.
Thầy một lòng lo cho đại chúng, từ tinh thần đến vật chất, hy sinh sức khỏe thời giờ, tận tình từ đời sống tạm thời đến rồi đi, tới đời sống đạo vị lợi ích vĩnh viễn trong kiếp tương lai. Suốt ngày trọn đêm không giờ phút nào Thầy ngơi nghỉ trong bổn phận tự giác giác tha.
.
Tấm gương vô ngã vị tha của Thầy, không lời lẽ nào có thể kể hết được những hạnh đức của Thầy, đã gieo vào tâm thức chúng tôi những ấn tượng khó phai. Lúc Thầy ở Chùa Liên Hoa, Bình Thạnh, TPHCM, học chúng đổ về học pháp rất nhiều, không đủ chỗ, Thầy sửa lại phòng tắm làm chỗ nghỉ cho mình, nhường phòng mình làm chỗ ở cho chúng. Còn nhớ những ngày đông giá rét ở xứ lạnh cao nguyên, ai ai cũng co ro lo tìm sự an ổn cho mình. Riêng Thầy, áo mền ấm áp nhường tất cả cho các con, ráp những tấm vải thô vừa nặng vừa chẳng đủ ấm làm phần của mình.
.
Thấy đàn hậu lai trí kém tuệ ít, Thầy toát yếu lại những bộ kinh Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, luật Tỳ-kheo-ni v.v… lời văn giản dị, xác thực để học chúng dễ nắm được yếu chỉ của kinh luật. Mắt đeo kính, dưới ánh đèn dầu, Thầy miệt mài đọc sách dịch kinh.
.
Từng bộ kinh hán văn dày cộm đầy những chữ với bộ óc tuổi già thật mỏi nhọc, Thầy vẫn hết sức cố gắng cặm cụi dịch sang việt ngữ để đàn hậu lai có sách học tập. Thầy đã biên dịch, biên soạn, toát yếu gần 100 đầu sách và in ấn không biết bao nhiêu mà kể.
.
Bậc chân tu liễu đạo thường ẩn danh nên mỗi một cuốn sách viết ra Thầy không để tên mình bao giờ, mà lấy tên của các đệ tử đặt vào sách. Ấn tống các kinh Di Đà, Phổ Môn, Dược Sư gởi khắp Bắc Trung Nam, để các Phật tử có kinh tiếng Việt. Mang bệnh giựt cơ trên đầu mấy chục năm nhưng chưa từng vì đó mà nghỉ ngơi. Có lần vì muốn làm cuốn Hai Cánh Nhà Ni cho các Tỳ-kheo-ni mới thọ giới nắm vững giới điều, Thầy đã thức suốt cả tháng.
.
Một lòng tôn kính Phật Pháp Tăng, gặp bất cứ hình tượng Phật nào Thầy đều thành kính đảnh lễ. Tận tình học pháp, nghiên cứu pháp, truyền bá giáo pháp, cả đời Thầy nêu cao tấm gương vì pháp quên thân. Đối với Tăng Ni, Thầy khiêm cung, kính trọng, dạy hàng đệ tử chúng tôi suốt đời phải thực hành Bát Kính Pháp. Dạy chúng tôi nếp sống lục hoà, trên kính dưới nhường, lấy Giới Định Tuệ làm sự nghiệp chính của mình.
.
Thầy thường răn nhắc chị em phải tinh tấn tu hành để đền ơn thí chủ. Đời sống giản dị, tiết kiệm từng hạt gạo, tấm vải. Thường răn dạy chúng tôi không được phung phí vật dụng Tam-bảo, phải biết yêu tiếc như giữ tròng con mắt. Thầy kiệm đức kiệm phước trong từng hành động, 70 tuổi vẫn tự giặt áo, giăng mùng, không phiền nhọc một người hầu hạ.
.
Mãi đến 80 tuổi, Phật sự đa đoan, tuổi già mỏi nhọc, Thầy mới cho hàng đệ tử chúng tôi trợ giúp. Đến nay già lão, thân suy yếu lại bệnh nhưng chưa bao giờ Thầy hiện tướng mỏi nhọc buồn phiền, gặp ai cũng nở nụ cười từ ái. Ai đến gần Thầy đều cảm nhận được sự mát mẻ từ bi, tất cả bao phiền não đều tiêu tan.
.
Bởi vì thấu đạt được chân lý “nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh”, nên con sâu con kiến, hàm linh bão thức, các loài chúng sanh, đã có duyên với Thầy đều được thừa hưởng ân đức Thầy ban bố, được thấm nhuần pháp vị. Lòng từ bi của Thầy không chỉ nhân loại được hưởng mà thấm nhuần đến từng cỏ cây, loài vật.
.
Với chúng sanh, đói Thầy cho ăn, khát Thầy cho uống, rét Thầy cho áo mặc, niệm Phật để nó kết duyên với Phật pháp từ đời này đến đời sau. Thầy răn dạy chúng tôi “đó chính là những huynh đệ chúng ta từ kiếp trước, chỉ vì một chút lỗi lầm phải đọa làm thân chó, nên các con phải tận tình thương xót”.
.
Xếp đặt cho các con trong hiện tại đã đủ mọi bề khó khăn, lại còn lo mai này, Thầy về cõi Phật, các con nương tựa vào đâu ? Thầy làm chùa, xây dựng cho hậu lai nơi ăn chốn ở. Nhưng thế sự vô thường, không bền chắc, chỉ có Phật pháp mới là nơi nương tựa vững vàng nhất. Thầy vì đàn hậu lai mở ra một đường lối tu hành rõ ràng.
.
Năm 1988, Thầy viết một bài Di Chúc, để lại cho đàn hậu lai chúng tôi. Đó vừa là lời dặn dò, vừa là con đường tu hành của bản thân Thầy và cũng là kim chỉ nam chỉ lối đưa đường cho đàn hậu lai chúng tôi trên bước đường tu học, gọi là BỐN MÙA HOA GIÁC.Qua bao thăng trầm thế sự, Thầy vẫn như núi kia bất động trước cảnh đời dâu bể, vẫn cúi xuống tận lực đùm bọc che chở, nuôi dưỡng thánh chủng cho hàng đệ tử chúng tôi. Sức an định của Thầy như núi cao bất động trước phong ba của tám gió. Trí tuệ của Thầy như trăng sáng chiếu soi, phá tan bao hắc ám của đời sanh tử. Dù nói bao nhiêu cũng không đủ lời để tán dương hạnh đức Tôn sư.
.
Chúng tôi mạo muội viết lên ít dòng để nêu lên một phần nào công hạnh của Tôn sư, mong rằng những người hữu duyên được mông ân pháp vũ.
Đây hương giới đức bện tình son
Đây gởi bao lòng trẻ chúng con
Quà dâng Tôn Sư, niềm tin kính
Pháp giới đồng chung hưởng phước ân.
Ao sen bát đức hoa đua nở
Thắm cõi trời Tây nguyện góp phần.
Chùa Dược Sư chúng con
Trân trọng kính ghi đền ơn pháp nhũ
.
Suba_HaiTrieuAm_3

Những bài giảng của Tôn Sư Hải Triều Âm:

Kinh Tứ Niệm Xứ (Có sách)
Bài Tập Tứ Niệm Xứ
Kinh A Hàm
Kinh Thiện Sinh
Niệm Phật Thập Yếu (Có sách)
Kinh Niết Bàn
Kinh Nhân Duyên
Ý Nghĩa Tam Quy
Kinh Kim Cang
Lăng Nghiêm Chính Mạch
Lăng Nghiêm Toát Yếu (Có sách)
Thủ Lăng Nghiêm (Chánh Văn)
Mông Sơn Thí Thực (Có sách)
Bát Nhã Tâm Kinh (Có sách)
Kinh Dược Sư (Có sách)
Kinh A Di Đà Yếu Giải (1995) (Có sách)
Quy Nguyên Trực Chỉ (Có sách)
Làm chùa
Chăn trâu
Sống chết bình an (Có sách)
Tỳ Ni Hương Nhũ
Bồ Tát Giới
Kinh Lăng Nghiêm (1994)
Pháp Hoa Thông Nghĩa (1996) (Có sách)
.
Xin mời vào đây để nghe Sư Bà giảng:

Lễ Truy niệm và Cung tống kim quan
Sư bà Hải Triều Âm nhập bảo tháp

Ngày 5 tháng 8-2013 (nhằm ngày 29-6-Quý Tý), tại chùa Dược Sư, Đức Trọng, Lâm Đồng. Hàng nghìn  tăng tín đồ Phật tử ở khắp mọi nơi cùng Ban Tổ chức lễ tang  và môn đồ pháp quyến đã long trong tổ chức lễ truy niệm và cung tống kim quan Cố Ni trưởng Hải Triều Âm nhập bảo tháp.
.
Quang lâm chứng minh có: HT.Thích Trí Tịnh, Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Minh Thông, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Toàn Giác, Phó Thường trực GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, chư  tôn giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng và huyện Đức Trọng, chư Ni thuộc Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư và tỉnh Lâm Đồng, cùng khoảng mười ngàn Tăng, Ni Phật tử trong và ngoài tỉnh về kính viếng tiễn đưa Giác linh Cố Ni trưởng Thích nữ Hải Triều Âm.
Thay mặt Ban Tổ chức tang lễ, HT.Thích Toàn Giác, Phó Thường trực GHPGVN tỉnh Lâm Đồng tuyên đọc tiểu sử cố Ni trưởng tân viên tịch tại lễ truy niệm.Cảm kích một bậc chân tu, một đời hy sinh vì sự nghiệp giải thoát Giác ngộ, cứu độ quần sanh, tại lễ Truy niệm BTC còn đón nhận những lời thơ, câu kệ xưng tán từ chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN tưởng niệm đến cố Ni trưởng.
.
TT.Thích Không Trú, Phó Trưởng BTS, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đã tuyên đọc lời tưởng niệm cố Ni trưởng Hải Triều Âm. Cũng trong khuôn khổ lễ truy niệm, TT.Thích Không Trú cũng đã đọc quyết định về việc trao bát cho môn đồ pháp quyến để xây tháp phụng thờ. Theo đó, nhục thân Ni trưởng được nhập tháp tại chùa Dược Sư; Pháp y được trao cho chúng đệ tử Tổ đình Linh Quang (Đức Trọng), Bình bát trao cho chúng đệ tử Ni viện Hương Sen…Lễ cung tống kim quan nhập tháp được thành tựu viên mãn. Đặc biệt, ngay giờ phút cung tống kim quan nhập bảo tháp, nhiều người chứng kiến trên nền chùa Dược Sư, nơi tôn trí bảo tháp cố Ni trưởng Hải Triều Âm đã xuất hiện vầng sáng như ánh hào quang.
.
.
Thật ngạc nhiên khi có vầng sáng xuất hiện trên bảo tháp của Ni trưởng Hải Triều Âm, phải chăng đó là minh chứng cho một đời tu học. Vầng hào quang ấy có phải là trí tuệ và lòng từ bi của Sư bà, mặc dù đã xã bỏ nhục thân này nhưng lòng bi mẫn, thương xót chúng sanh vẫn dõi theo chúng ta trong suốt cuộc đời. Nguyện thỉnh Sư bà hội nhập Ta bà cứu độ quần sanh.
.
Trai đàn 49 ngày

Tang lễ của Cố Sư Trưởng Hải Triều Âm đã thành tựu viên mãn tốt đẹp như ý.

Từ lúc Cố Sư Trưởng viên tịch đến ngày tang lễ kết thúc đã có nhiều điềm lành, chứng tỏ Cố Sư trưởng Hải Triều Âm đã thẳng đường về đất Phật, thành tựu đạo hạnh Bồ-tát bất thoái.

– Sau hơn 24 giờ, thân thể mềm dẻo, nét mặt an nhiên tự tại.

– Liên tiếp 6 ngày đám tang đều có hào quang hiện trên đỉnh tháp, dưới sự chứng kiến của đông đảo Tăng Ni Phật tử.

– Thời tiết thuận lợi, mát mẻ trong suốt mấy ngày.

– Tang lễ vừa xong, một trận mưa rào tưới mát cả vùng trong khoảng 20 phút thì tạnh luôn.

Chùa Dược Sư tổ chức niệm Phật suốt ngày đêm trong 49 ngày chung quanh Bảo tháp cố Sư trưởng, phóng sanh, in kinh, trai tăng,… tạo các phước duyên để hồi hướng công đức cúng dường Tôn sư.

 

Trân trọng

CHÙA DƯỢC SƯ

Tại lễ truy niệm HT.Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương) đã có bài thơ xưng tán công hạnh của vị Ni trưởng khả kính.

SEN NGỌC TRĂNG RẰM

KÍNH nghe một thuở vàng son

TƯỞNG người nhi nữ vẹn toàn dung ngôn

NIÊM nhớ tánh trí tâm hồn

CÔNG dày phạm trú Linh sơn nhiều đời

HẠNH tu an nhẫn thời thời

NI lưu giới đức tuyệt vời tháng năm

TRƯỞNG dưỡng định tuệ tùng lâm

HẢI hà bát ngát diệu trầm tỏa hương

TRIỀU dâng pháp bảo thanh lương

ÂM ba ngân vọng bốn phương dạt dào

NHẤT nhất mài miệt truyền trao

TÂM thiền miên mật lần vào tịnh không

CẦU cần soi chiếu tự lòng

NGUYÊN lòng an tịnh sắc hồng liên hoa

GIÁC tha hằng hữu lợi tha

LINH quang mầu nhiệm trú tòa phạm âm

NI ni sen ngọc trăng rằm

TRƯỞNG tăng trưởng đức thậm thâm bi từ

NGÀN năm tinh tấn kinh thư

THU xuân thường lạc chơn như an hòa

YÊN ngự tịnh xứ thiền gia

NGHỈ dừng huyễn mộng thoát nhà phù vân

CỰC đỉnh lai khứ hóa thân

LẠC cảnh tự tại ánh vàng long lanh

TÂY trúc thượng phẩm hóa thành

PHƯƠNG đẳng quy mạng thượng sanh nẻo về

 vi thân chứng hồi quê

LƯỢNG mầu hướng quả Bồ đề Kim cang

THỌ hành bảo sở nghiêm trang

QUANG hòa sắc diệu tịch nhàn hạo nhiên.

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH

Đạo tràng Dược Sư – Đại Ninh, Lâm Đồng, ngày 05-8-2013
Trần Quê Hương

Ngoc trong Sen

Thành kính tưởng niệm
Sư bà Hải triều Âm cao đăng Phật quốc 24/6 Quý tỵ.

Thầy sanh năm 1920 tại tỉnh Hòa Bình, Bắc Việt. Vì mang trong người 2 dòng máu Pháp – Việt, nên tên Thầy là Nguyễn Thị Ni và tên tiếng Pháp là Eugénie Catallan. Cha tên Etienne Catallan. Mẹ tên Nguyễn Thị Đắc.

Lấy xong bằng tốt nghiệp Diplôme D’étude Primaire Supérieur,Thầy đi dạy học. Ngay khi còn tại gia, Thầy đã biểu lộ lòng từ bi. Ngày ngày dạy học, ngoài thời giờ Thầy vào các bệnh viện, trại mồ côi, dưỡng lão để giúp đỡ an ủi động viên những mảnh đời bất hạnh.

Cơ duyên được biết Phật pháp là do Sư cụ Thích Tuệ Nhuận. Bài pháp đầu tiên được nghe Sư cụ giảng tại chùa Quán Sứ là kinh Lăng Nghiêm, phẩm Quán Âm Quảng Trần và chương Đại Thế Chí niệm Phật. Lãnh hội được sự vi diệu của Phật pháp đem lại niềm an vui cho mọi người, Thầy in những cuốn kinh nhỏ phát cho những Phật tử tới chùa tụng kinh hàng ngày.

Quy y với Hòa-thượng Pháp chủ đương thời là ngài Thích Mật Ứng, được Ngài đặt cho pháp danh là Hải Triều Âm.

Thầy thành lập gia đình Phật tử, mở các hội trưởng lão, thanh thiếu niên, nhi đồng ở Hà Nội, Hải Phòng. Ngoài ra Thầy còn viết báo cho tòa báo Bồ Đề của Sư cụ Thích Tuệ Nhuận, dưới bút hiệu là Cát Tường Lan. Các bài pháp rất thực tế, đưa Phật pháp vào tư tưởng thanh thiếu niên thời bấy giờ.

Năm 29 tuổi, thâm ngộ lẽ vô thường, dù phước thiện thế gian có hay đến đâu cũng không thể đưa đến giải thoát. Thầy xuất gia với Hòa-thượng Thích Đức Nhuận, ở chùa Đồng Đắc, Hà Nội. Y chỉ và thọ giới với Hoà-thượng Ni Tịnh Uyển, chùa Thanh Xuân, làng Phùng Khoang, Hà Nội.

Đến năm 1954, vâng lời Hoà-thượng di cư vào Nam. Nhập chúng ở chùa Dược Sư, Gia Định, Sàigòn. Vừa lo tu học, vừa hầu mẹ già bị bệnh bán thân, vừa lãnh vịệc chuyên giảng dạy cho Phật tử. Thầy tinh trì giới luật, nghe kinh Kim Cang lãnh ngộ được tông chỉ niệm Phật. Tu quán Tứ Niệm Xứ để khai tuệ giác tỉnh, sở đắc về bộ kinh Lăng Nghiêm để khai tri kiến Phật.

Sau khi mẹ mất, vì muốn báo hiếu công ơn mẹ, thấy rằng không gì bằng công đức tu hành, Thầy nhập thất 5 năm ở chùa Vạn Đức, Thủ Đức, TPHCM, chuyên tâm niệm Phật. Sau chuyển lên Phú An, Đức Trọng, Lâm Đồng nhập thất 7 năm tại ngôi tịnh thất nhỏ Linh Quang. Những mong nhập Niệm Phật tam muội.

Nhưng từ hoài bi nguyện độ sanh không bỏ, tại đây Thầy bắt đầu độ chúng, lúc đó chỉ có vài chục người. Đến nay đã thành lập 8 chùa Ni Liên, Linh Quang, Liên Hoa, Viên Thông, Hương Sen, Dược Sư, Lăng Nghiêm, Bát Nhã. Đủ các căn cơ, già trẻ, lớn bé cho đến người tàn tật, trẻ mồ côi Thầy đều đưa tay tế độ, mong họ được kết duyên với Phật pháp. Phật tử quy y thì không biết bao nhiêu mà kể.

Mặc dù giác biết chúng sanh huyễn có, vẫn dùng pháp huyễn để độ chúng sanh. Ngày ngày lên lớp giảng dạy, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, lời lẽ uyên bác, chỉ mặt phải, răn mặt trái. Nhắc đi nhắc lại, cặn kẽ từng lời, mong sao cho các con thấm nhuần kinh pháp. Lời giảng dạy của Thầy ai nghe cũng thấy đúng với tâm trạng của mình, hợp thời, hợp cơ, giản dị dễ hiểu, lại rất thực tế.

Đối với đại chúng, Thầy khiêm cung, giản dị, từ hòa. Nhưng nghiêm khắc đưa đại chúng vào khuôn khổ giới luật, nội quy. Sửa trị những xấu ác, nhưng bao dung những lồi lầm chỉ cốt cho đại chúng thành những bậc pháp khí trong Phật pháp.

Thầy một lòng lo cho đại chúng, từ tinh thần đến vật chất, hy sinh sức khỏe thời giờ, tận tình từ đời sống tạm thời đến rồi đi, tới đời sống đạo vị lợi ích vĩnh viễn trong kiếp tương lai. Suốt ngày trọn đêm không giờ phút nào Thầy ngơi nghỉ trong bổn phận tự giác giác tha.

Tấm gương vô ngã vị tha của Thầy, không lời lẽ nào có thể kể hết được những hạnh đức của Thầy, đã gieo vào tâm thức chúng tôi những ấn tượng khó phai. Lúc Thầy ở Chùa Liên Hoa, Bình Thạnh, TPHCM, học chúng đổ về học pháp rất nhiều, không đủ chỗ, Thầy sửa lại phòng tắm làm chỗ nghỉ cho mình, nhường phòng mình làm chỗ ở cho chúng. Còn nhớ những ngày đông giá rét ở xứ lạnh cao nguyên, ai ai cũng co ro lo tìm sự an ổn cho mình. Riêng Thầy, áo mền ấm áp nhường tất cả cho các con, ráp những tấm vải thô vừa nặng vừa chẳng đủ ấm làm phần của mình.

Thấy đàn hậu lai trí kém tuệ ít, Thầy toát yếu lại những bộ kinh Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, luật Tỳ-kheo-ni v.v… lời văn giản dị, xác thực để học chúng dễ nắm được yếu chỉ của kinh luật. Mắt đeo kính, dưới ánh đèn dầu, Thầy miệt mài đọc sách dịch kinh. Từng bộ kinh hán văn dày cộm đầy những chữ với bộ óc tuổi già thật mỏi nhọc, Thầy vẫn hết sức cố gắng cặm cụi dịch sang việt ngữ để đàn hậu lai có sách học tập. Thầy đã biên dịch, biên soạn, toát yếu gần 100 đầu sách và in ấn không biết bao nhiêu mà kể. Bậc chân tu liễu đạo thường ẩn danh nên mỗi một cuốn sách viết ra Thầy không để tên mình bao giờ, mà lấy tên của các đệ tử đặt vào sách. Ấn tống các kinh Di Đà, Phổ Môn, Dược Sư gởi khắp Bắc Trung Nam, để các Phật tử có kinh tiếng Việt. Mang bệnh giựt cơ trên đầu mấy chục năm nhưng chưa từng vì đó mà nghỉ ngơi. Có lần vì muốn làm cuốn Hai Cánh Nhà Ni cho các Tỳ-kheo-ni mới thọ giới nắm vững giới điều, Thầy đã thức suốt cả tháng.

Một lòng tôn kính Phật Pháp Tăng, gặp bất cứ hình tượng Phật nào Thầy đều thành kính đảnh lễ. Tận tình học pháp, nghiên cứu pháp, truyền bá giáo pháp, cả đời Thầy nêu cao tấm gương vì pháp quên thân. Đối với Tăng Ni, Thầy khiêm cung, kính trọng, dạy hàng đệ tử chúng tôi suốt đời phải thực hành Bát Kính Pháp. Dạy chúng tôi nếp sống lục hoà, trên kính dưới nhường, lấy Giới Định Tuệ làm sự nghiệp chính của mình.

Thầy thường răn nhắc chị em phải tinh tấn tu hành để đền ơn thí chủ. Đời sống giản dị, tiết kiệm từng hạt gạo, tấm vải. Thường răn dạy chúng tôi không được phung phí vật dụng Tam-bảo, phải biết yêu tiếc như giữ tròng con mắt. Thầy kiệm đức kiệm phước trong từng hành động, 70 tuổi vẫn tự giặt áo, giăng mùng, không phiền nhọc một người hầu hạ. Mãi đến 80 tuổi, Phật sự đa đoan, tuổi già mỏi nhọc, Thầy mới cho hàng đệ tử chúng tôi trợ giúp. Đến nay già lão, thân suy yếu lại bệnh nhưng chưa bao giờ Thầy hiện tướng mỏi nhọc buồn phiền, gặp ai cũng nở nụ cười từ ái. Ai đến gần Thầy đều cảm nhận được sự mát mẻ từ bi, tất cả bao phiền não đều tiêu tan.

Bởi vì thấu đạt được chân lý “nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh”, nên con sâu con kiến, hàm linh bão thức, các loài chúng sanh, đã có duyên với Thầy đều được thừa hưởng ân đức Thầy ban bố, được thấm nhuần pháp vị. Lòng từ bi của Thầy không chỉ nhân loại được hưởng mà thấm nhuần đến từng cỏ cây, loài vật. Với chúng sanh, đói Thầy cho ăn, khát Thầy cho uống, rét Thầy cho áo mặc, niệm Phật để nó kết duyên với Phật pháp từ đời này đến đời sau. Thầy răn dạy chúng tôi “đó chính là những huynh đệ chúng ta từ kiếp trước, chỉ vì một chút lỗi lầm phải đoạ làm thân chó, nên các con phải tận tình thương xót”.

Xếp đặt cho các con trong hiện tại đã đủ mọi bề khó khăn, lại còn lo mai này, Thầy về cõi Phật, các con nương tựa vào đâu ? Thầy làm chùa, xây dựng cho hậu lai nơi ăn chốn ở. Nhưng thế sự vô thường, không bền chắc, chỉ có Phật pháp mới là nơi nương tựa vững vàng nhất. Thầy vì đàn hậu lai mở ra một đường lối tu hành rõ ràng. Năm 1988, Thầy viết một bài Di Chúc, để lại cho đàn hậu lai chúng tôi. Đó vừa là lời dặn dò, vừa là con đường tu hành của bản thân Thầy và cũng là kim chỉ nam chỉ lối đưa đường cho đàn hậu lai chúng tôi trên bước đường tu học, gọi là BỐN MÙA HOA GIÁC.

Qua bao thăng trầm thế sự, Thầy vẫn như núi kia bất động trước cảnh đời dâu bể, vẫn cúi xuống tận lực đùm bọc che chở, nuôi dưỡng thánh chủng cho hàng đệ tử chúng tôi. Sức an định của Thầy như núi cao bất động trước phong ba của tám gió. Trí tuệ của Thầy như trăng sáng chiếu soi, phá tan bao hắc ám của đời sanh tử. Dù nói bao nhiêu cũng không đủ lời để tán dương hạnh đức Tôn sư.

Đại lão Ni trưởng Thích nữ Hải Triều Âm – Sư bà Hải Triều Âm, sau một thời gian bị bệnh duyên đã thuận thế vô thường an nhiên thu thần thị tịch hồi 11 giờ 56 phút ngày 24 tháng 6 năm Quý Tị, nhằm ngày 31 tháng 7 năm 2013 tại chùa Dược Sư, thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, trụ thế 94 năm, 60 năm tuổi đạo. Đại lễ nhập kim quan và thành phục sẽ được tổ chức vào lúc 15 giờ ngày 25 tháng 6 năm Quý Tị, nhằm ngày 01 tháng 8 năm 2013 tại chùa Dược Sư

Nguồn: thegioiphatgiao.vn

Chuyển đến trang: 123456, 7,