Tưởng niệm ngày vía Đức Phật A Di Đà

Recent Pages:  1, 2, 3, 4,

Tưởng niệm ngày vía
Đức Phật A Di Đà

Đôi dòng chia sẻ Tưởng niệm ngày vía Đức Phật A Di Đà (17 11 AL)

Đời người giống như một dòng sông, cũng giống như biển cả. Niệm Phật, nghĩ về Phật, để tâm vào Phật (tức là sự thiện lành_ trí tuệ _ sáng suốt), nếu niệm Phật mà còn chú tâm vào sự hơn thua, yêu ghét, thì sợ rằng tự mình sẽ chìm ở khúc sông nào đó hay ở 1 nơi nào đó nơi biển ba đào mà chính mình cũng không hay. Vậy Niệm Phật như thế nào và hành trì ra sao cho đúng?.

1: Hàng ngày MIỆNG niệm danh hiệu Phật. (KHẨU THANH TỊNH)


2: Ngoài niệm Phật ra còn để TÂM nghiên cứu, suy ngẫm những lời Đức Phật dạy rồi ứng dụng trong đời sống hàng ngày. (Ý THANH TỊNH)

3: Ngoài niệm Phật và THỰC HÀNH những lời Phật dạy:

SỐNG thương yêu nhau,
SỐNG vị tha và giúp đỡ mọi người, làm phúc, công quả, cứu người giúp đời (THÂN THANH TỊNH). .“TAM NGHIỆP (THÂN- KHẨU – Ý) HẰNG THANH TỊNH, ĐỒNG PHẬT VÃNG TÂY PHƯƠNG “LÀ NHƯ VẬY ĐÓ..

Đệ tử Phật phải hướng về VÔ NGÃ, nhưng không bi quan, yếm thế. Không phải Niệm Phật chờ chết Phật đón. Mà Niệm Phật để ”Tịnh Độ hoá” Nhân gian, vẫn tu hành, vẫn làm đầy đủ bổn phận trong gia đình, sống có trách nhiệm với cuộc đời,

”Muốn làm người tốt nơi cõi Phật, trước tiên hãy là người tốt nơi cõi trần” , đây mới chính là yếu chỉ mà Phật dạy.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

”Kính lạy Phật A Di Đà
Ngài xa muôn cõi vẫn là trong con
Kính lạy đức Vô Lượng Quang
Cõi tâm chiếu sáng thênh thang con về.”

Như Nhiên TTT

Công tác chuẩn bị
ĐÊM HOA ĐĂNG KỶ NIỆM
ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 2020
tại chùa Hoằng Pháp

Uploaded by Chùa Hoằng Pháp – Việt Nam

Đồng tâm hướng thiện. Đầu năm nhiều Hạnh-phúc.

Lung Linh Đêm Di Đà 2020
Chùa Hoằng Pháp

Tỏa Sáng Đêm Di Đà 2019
Chùa Hoằng Pháp

Uploaded by Chùa Hoằng Pháp – Việt Nam