NGƯỜI TRÍ LÀ NGƯỜI BIẾT IM LẶNG ĐÚNG LÚC

NGƯỜI TRÍ LÀ NGƯỜI BIẾT IM LẶNG ĐÚNG LÚC

Nói thì ai nói cũng được, nhưng đôi khi bạn cần phải im lặng thì lại là điều rất khó cho nhiều người.
Bởi vì ai cũng nghĩ rằng, im lặng là nhu nhược, là hèn nhát.

Nhưng trên thực tế, người biết im lặng mới là người hay.

Vậy lúc nào bạn nên im lặng?_

 • Im lặng khi lời nói của bạn chỉ làm mọi việc thêm tồi tệ.
 • Im lặng khi lời nói của bạn không còn ý nghĩa gì với người khác nữa.
 • Im lặng khi bạn muốn chứng minh cho đối phương thấy, bạn không dễ bị tác động bởi những lời nói linh tinh.
 • Im lặng khi bạn nói mà không ai muốn nghe.
 • Im lặng khi bạn cần suy nghĩ và để hỏi lại trái tim mình.
 • Im lặng khi bạn muốn đối phương phải suy nghĩ.
 • Im lặng khi bạn không cần đến người vô ý nghĩa quan tâm nữa.
 • Im lặng khi bạn muốn giữ tình bạn, tình yêu.
 • Im lặng khi bạn muốn nghe và hiểu rõ một người.
 • Im lặng khi bạn muốn tìm lại sự bình an cho tâm hồn.
 • Im lặng khi bạn muốn kết thúc một chuyện tình trong êm đẹp.

Vậy bạn có đủ bản lĩnh để im lặng không, hay bạn cứ muốn nói để chứng tỏ ta đây không sợ ai và sẽ làm cho ra lẽ?

Thật ra, khi một người biết im lặng, họ mới thật sự là người thông minh & có sự trưởng thành nội tại …

Source: TrangNhaThichTanhTue

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*