Đời không chi hoàn toàn Tuyệt Đối

Đời không chi hoàn toàn Tuyệt Đối

Một trong nhiều nỗi khổ tâm của con người khi sống giữa đời nầy là đòi hỏi sự tuyệt đối ở nơi hành xử của người khác dành cho ta. Nếu biết sống, ta nên chấp nhận sự tương đối từ những người khác, thì những hạnh phúc sẽ có mặt trong tầm tay và có ngay phút giây hiện tại trong đời sống .

Thông thường ai cũng hướng đến cái tuyệt đối để sống, nhưng với tâm lý đó ta sẽ nhận lấy sự bất mãn, thất vọng thường xuyên. Nếu ta biết chấp nhận cái tương đối để sống, ta sẽ có niềm tin tưởng, và lòng ta thêm độ lượng từng ngày.

Thật ra, nền tảng cuộc sống này xây dựng trên sự hỗ tương. Hỗ tương giữa người nầy và người kia; giữa cái nầy và cái kia; giữa thế giới nầy và thế giới kia; và ngay giữa đời nầy và đời kia.

– Như là môt quy luật muôn đời, không có ai sống mà không chết và cũng không có cái gì chết mà không tái diễn trở lại dưới hình thức nầy hoặc dưới hình thức khác. Vì sống là hỗ tương, nên cuộc sống là tương đối. Cho nên ở trên đời không một ai có thể sống hoàn toàn độc lập và cũng không một ai hoàn hảo tuyệt đối. Sống tuyệt đối là sống mà không chết, hay chết mà không còn tiếp tục luân chuyển tái sinh. Và sống tuyệt đối là sống không còn một chút lỗi lầm, điều này thì chỉ có thánh nhân mới có thể.

Nếu bạn lắng đi cái tâm thành kiến mà nhìn kỹ vào những người mà bạn đang thù ghét nhất, bạn sẽ phát giác một điều thú vị rằng ở nơi họ vẫn đang tiềm tàng những cái thật dễ thương. Cho nên sự dễ ghét, ở nơi những con người mà bạn đang thù ghét ấy, phải chăng cũng chỉ là những cái dễ ghét tương đối?.

Và bạn hãy quan sát khách quan vào những người mà bạn đang yêu thương, trân trọng nhất, thì bạn cũng sẽ thấy ngay trong con người họ vẫn còn có những sơ xuất, lỗi lầm, còn có khá nhiều điểm không ổn và không hoàn hảo. Thế thì, những điễm dễ thương ở nơi những người mà bạn đang quý trọng ấy, cũng chỉ là sự dễ thương tương đối mà thôi?!

– Khi biết rằng:” Đời không có chi hoàn toàn Tuyệt Đối ”, sẽ giúp cho ta tránh và thoát ra được những thù ghét thậm tệ và quá đáng đối với những người tạ cho rằng họ không dễ thương.

Và khi biết rằng:” Đời không có chi hoàn toàn Tuyệt Đối ”, sẽ giúp cho ta buông bỏ và thoát ra được những nhiệt tình mê muội, và cư xử cảm tính theo kiểu: ” khi thương trái ấu cũng tròn”. Nói tóm, khi ta có cái nhìn khách quan vào thực tại, ta sẽ có những cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc với những quan điểm, với những người dễ thương hay không dễ thương.

– Xưa nay, con người tự động giam hãm chính mình rất nhiều trong ngục tù của thương và ghét, của sư tuyệt đối do con người tự dựng lập ra. Ta không tuyệt đối nhưng ta lại muốn mọi điều chung quanh phải tuyệt đối, nỗi khổ hiện hình lên từ đó. Một khi ”ngộ”ra điều này, xin hỏi bạn, ai là người có thể giúp ta sống hạnh phúc hơn, tư duy tích cực hơn và hành xử khách quan hơn?

– Nếu sống thường tâm niệm ”Đời có chi hoàn toàn Tuyệt Đối” thì sẽ dễ dàng và dễ chịu trong mọi mối tương giao, hạnh phúc chỉ bắt đầu khi ta biết chuyển một cái nhìn từ nội tại, và hạnh phúc chỉ mở cửa khi lòng ta thực sự mở cửa mà thôi..

”Đời không chi tuyệt đối
Hãy làm mới cách nhìn!!
Khi tâm hồn thay đổi
Hoàng hôn hóa bình minh…”
.
Như Nhiên
TTT

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*