Chấp nhận

Chấp nhận

Sinh già bệnh chết là lẽ thường từ xưa tới nay, đó là sự sống, đó là lẽ đương nhiên, đó là sự thật không thể chạy trốn. Bốn tướng này đến một cách âm thầm và bất ngờ mà không ai ngờ được. Cái chết đến bất ngờ. Không ai thoát được sinh lão bệnh tử. Hay nhất là tập đối diện để làm quen với bốn lẽ thật ấy. Tập chết. Tập chấp nhận vết nhăn trên mặt, làm quen với bệnh tật, đau nhức, già nua. Đừng ảo tưởng và lưu luyến cái thân giả tạm này quá. Đừng quyến luyến với những mối tình ngắn ngủi, tạm bợ.

Khổ hay không khổ đều tuỳ cách ta đối diện với bốn tướng ấy. Càng sợ càng khổ, càng tránh càng lo… Chấp nhận mỗi ngày bằng nụ cười yêu thương sinh lão bệnh tử. Phải có cái thấy thấu đáo sinh lão bệnh tử thì hết sợ hết khổ. Chết có thể là tự do cuối cùng. Có người thích vết nhăn và đầu mồi trên mặt bởi người ấy chấp nhận và nhận ra màu thời gian tàn phai nên sống hết lòng mỗi phút giây còn lại. Để làm gì? Để yêu thương và tha thứ cho nhau.

“Nếu không gặp lại ở thế gian thì xin hẹn ước tìm nhau bên kia đời
Cũng thôi phải vậy mà thôi, đời ta, thoảng có một cơn gió thổi 
Cám ơn mọi sự gửi đến với nhau, tạ ơn được nếm buồn vui với người
Cám ơn sầu hận, khổ đau để cho vị muối ngọt thương ong mật.

ĐK

Đã sống bảy chục năm, vẫn thấy còn trẻ thơ, tâm hồn ngu ngơ quá
Sống nữa vài chục năm, có thấy được gì vui, xin người thương xót người

Nếu không gặp lại ở thế gian thì xin cầu chúc bình an cho đời
Hãy vui từng ngày còn nhau một hơi thở cũng là ơn cao vời.

Từ ngàn xưa ta bắt đầu bước trên đường lữ thứ
Ngàn năm sau ta vẫn còn phiêu lưu theo tinh cầu.” (Vũ Thành An)

Thị Tịch kệ 
Ni Sư Diệu Nhân đời Lý

Sinh lão bệnh tử,
Tự cổ thường nhiên.
Dục cầu xuất ly,
Giải phược thiêm triền.
Mê chi cầu Phật,
Hoặc chi cầu Thiền.
Thiền Phật bất cầu,
Đỗ khẩu vô ngôn.

Sinh, già, bệnh, chết,
Tự cổ xưa là lẽ thường.
Muốn cầu thoát khỏi,
Càng cởi trói thì càng thêm buộc ràng
Vì mê nên cầu Phật,
Vì lầm nên cầu thiền.
Thiền Phật chẳng cầu,
Ngậm miệng lặng im.

Nói nhiều thêm rối. Tham nhiều thêm khổ. Thương nhiều thêm buộc. Hay nhất là sống sâu sắc để thấy sự sống này mong manh, giả tạm mà lặng lẽ, bao la.

Chân Pháp Đăng

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

2 Trackbacks

  1. By magic mushroom chocolate bars nyc on April 14, 2024 at 9:10 am

    … [Trackback]

    […] Here you will find 63589 more Information on that Topic: linhsonvien.com/chap-nhan/ […]

  2. … [Trackback]

    […] Here you will find 54638 additional Info to that Topic: linhsonvien.com/chap-nhan/ […]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*