A – 24: Plum Flowers Blossom Early at Gregory Heights Library!

Recent Pages:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

Plum Flowers Blossom Early
at Gregory Heights Library!

Jan 31 – 2016,

Buổi hướng dẫn ươm hoa đào tại Gregory Heights Library trong ngày chủ nhật 31 tháng 1 năm 2016 đã được thành công tốt đẹp.
 
Tinh thần tích cực đóng góp của tất cả quý vị cao niên trong công việc duy trì và phát triển phong tục tập quán của người Việt Nam nơi xứ người, đã nhiệt tình giúp đỡ cho những công việc khó khăn vất vả để chăm sóc những cành đào nở hoa, cùng tham gia tổ chức cho buổi hướng dẫn ươm hoa đào tại Gregory Heights Library trong ngày chủ nhật 31 tháng 1 năm 2016 được thành công tốt đẹp.
 
Những tinh hoa quý giá này đã được truyền lại cho hậu thế, đã là niềm vui trong cuộc sống, là niềm hãnh diện trong sinh hoạt của Hội cao niên thêm nhiều ý nghĩa và giá trị đáng ghi nhớ.
 
Chân thành cảm tạ và kính chúc tất cả được nhiều sức khỏe và an vui để chuẩn bị đón mừng Năm Mới.

(Lời cảm tạ của Mary Nguyễn)
Cộng Đồng Việt Nam Oregon

Jan 31 - 2016 (9)

Xin mời đọc lại phần “CÁCH ƯƠM HOA ĐÀO TẾT ” tại this link: http://www.linhsonvien.com/a-12-cherry-blossom-2015/

Jan 25 - 2016 (3)

Gregory Heights Library 2016 (mh) (51)Gregory Heights Library 2016 (mh) (52)Gregory Heights Library 2016 (mh) (53)Gregory Heights Library 2016 (mh) (54)Gregory Heights Library 2016 (mh) (55)

Gregory Heights Library 2016 (mh) (57)Hoa dao ru 2016 (2)
Gregory Heights Library 2016 (mh) (58)

Gregory Heights Library 2016 (mh) (60)Gregory Heights Library 2016 (mh) (61)Gregory Heights Library 2016 (mh) (62)

Gregory Heights Library 2016 (mh) (64)Jan 31 - 2016 (4)Jan 31 - 2016 (8)

Gregory Heights Library 2016 (mh) (68)Gregory Heights Library 2016 (mh) (70)Gregory Heights Library 2016 (mh) (71)Gregory Heights Library 2016 (mh) (72)

Gregory Heights Library 2016 (mh) (74)New Image