Daily Archives: November 25, 2020

Ấm một bình minh

Ấm một bình minh Nguyễn Duy Nhiên Trong một cuộc sống mà phần lớn những hạnh phúc của ta vẫn còn nương tựa và dao động, tôi thấy chút an ổn khi được đi thiền hành trên con đường nhỏ nhiều lá, hay những buổi sáng ban mai ngồi yên trên thiền đường, khi vạn […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment