Daily Archives: November 7, 2020

Thế nào là một người thật sự tốt?

Thế nào là một người thật sự tốt? Bạn có từng nghe qua câu nói này chưa? “Nếu bạn không thể tìm được ai tốt trên đời này nữa, vậy hãy làm một người tốt trước đi”. Đó là điều mà rất ít ai làm được! Thế nào là một người thật sự tốt? Đó […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment