Daily Archives: January 24, 2020

Tiếng gõ lúc GIAO THỪA !

Tiếng gõ lúc GIAO THỪA ! Năm – Bốn – Ba – Hai – Một ! Trong suốt 365 ngày của năm vừa qua, có biết bao nhiêu khoảnh khắc trôi đi, nhưng ít khi nào ta lại để ý đến nó cho bằng lúc này. Khi ta có thật nhiều cái gì đó, ta […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment