Daily Archives: September 21, 2019

NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA NGƯỜI NỘI TÂM CÓ TU TẬP

NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA NGƯỜI NỘI TÂM CÓ TU TẬP _Như Nhiên- Thích Tánh Tuệ _ Người tu đúng là tiền của, cái ăn, cái mặc tuy không giàu như người đời nhưng lúc nào cũng có đủ, người ấy không tham, không hưởng thụ, và lấy đời sống đơn giản và thanh bạch làm […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment