Daily Archives: September 20, 2019

CÁCH “GIẢI HẠN” MÀ KHÔNG CẦN “CÚNG SAO”

CÁCH “GIẢI HẠN” MÀ KHÔNG CẦN “CÚNG SAO” Trời có lúc nắng lúc mưa, người có lúc may mắn hoặc xui xẻo. Nhưng không có cái gì tự dưng sinh ra hay mất đi, tất cả đều có lý do của nó. Theo Định luật Bảo toàn năng lượng, khi ta dùng một lực ném […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment