Daily Archives: February 25, 2018

Suy ngẫm

Trích đoạn từ “Lục Đại chân kinh – by Sư Toại Khanh” Tu hành là tập nhìn từ trên nhìn xuống, nhìn từ dưới nhìn lên, nhìn từ ngoài vào trong, và từ trong nhìn ra, Ở trên nhìn xuống để bao dung độ lượng, ở dưới nhìn lên để thấy mình thấp bé cần […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment