NHỮNG ĐIỀU PHẬT KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC

NHỮNG ĐIỀU PHẬT KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC

Có một đệ tử hỏi Phật rằng: “Ngài có thần thông và từ bi, vì sao vẫn còn những kẻ chịu khổ vậy?”

Phật rằng: “Tôi tuy có sức thần thông rất lớn; nhưng có bốn điều là vẫn không thể thực hiện được, chính là:

Điều 1:

Nhân quả không thể đổi thay, tự gieo nhân thì tự nhận quả, người khác không thể nhận thay.

Điều 2:

Trí tuệ không thể cho được, bất kỳ ai muốn có trí tuệ thì phải tự mình tu, học.

Điều 3:

Tột cùng của Diệu pháp không thể diễn tả được. Bản thể chân thật của vũ trụ dùng ngôn ngữ không thể cắt nghĩa mà hiểu được, chỉ có thể dựa vào thực chứng mà thôi.

Điều 4:

Không có duyên thì không thể độ, người không có duyên thì họ không bao giờ nghe những lời nói mà ta chia sẻ. Mưa trời tuy lớn, cây không rễ khó mà thấm nước, Phật môn tuy rộng mở, khó độ người vô duyên.
.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

3 Trackbacks

 1. By รับทำเว็บ on May 3, 2024 at 6:00 pm

  … [Trackback]

  […] Find More Info here on that Topic: linhsonvien.com/nhung-dieu-phat-khong-the-lam-duoc/ […]

 2. By sitecom on May 9, 2024 at 2:14 am

  … [Trackback]

  […] Find More on on that Topic: linhsonvien.com/nhung-dieu-phat-khong-the-lam-duoc/ […]

 3. By link dultogel on May 18, 2024 at 11:01 pm

  … [Trackback]

  […] Here you can find 93052 additional Information to that Topic: linhsonvien.com/nhung-dieu-phat-khong-the-lam-duoc/ […]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*