Lời Phật dạy

Hãy ghi nhớ lời Phật dạy để có cuộc sống an nhiên

Phật dạy mọi đau khổ hay sung sướng của con người suy cho cùng đều tại tâm. Vì vậy để có cuộc sống an nhiên, con người phải cải biến tâm tính, biết buông bỏ những sân si.

 Bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời bạn đều là những điều nên xảy ra.

Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí tuệ và kinh nghiệm thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình.

  • Con đường là tự mình đi, cẩn thận chút đừng để ngã.
  • Vợ là trời ban, yêu thương chút đừng để mất.
  • Bạn bè là để giúp đỡ lẫn nhau, giúp nhau chút, đó là điều nên làm.
  • Hạnh phúc là cảm giác, xem nhẹ chút, thoải mái trong lòng.
  • Phiền não là tự mình chuốc lấy, quên nó đi, đừng quấn lấy mãi.
  • Tâm thái là do rèn luyện, cần phải bình thản, có tấm lòng yêu thương.
  • Tình cảm là từ bồi dưỡng mà thành, cần thuần khiết, đơn giản.
  • Thành công thì phải trả giá, cần cố gắng và chịu vất vả.
  • Thất bại là khó tránh, nghĩ thoáng chút, cần chấp nhận.

Source: Net và Trang Nhà Quán Nguyên

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*