Life is short …

Life is short …

I always feel happy, you know why?

William Shakespeare said:

I always feel happy, you know why?
Because I don’t expect anything from anyone
Expectations always hurt …

Life is short …
So love your life …

Be happy and keep smiling
Before you speak, Listen
Before you write, Think
Before you spend, Earn
Before you pray, Forgive
Before you hurt, Feel
Before you hate, Love

That’s Life .

Feel it, Live it & Enjoy it
William Shakespeare đã nói rằng:

Tôi luôn thấy hạnh phúc, bạn có biết vì sao không?
Bởi vì tôi không bao giờ mong muốn bất cứ điều gì từ bất kỳ ai
Những mong muốn như vậy bao giờ cũng mang lại tổn thương…
Cuộc sống vốn ngắn ngủi, vì vậy hãy trân quý cuộc sống…

Hãy luôn hạnh phúc và mỉm cưởi
Hãy lắng nghe trước khi mở lời
Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đặt bút viết
Hãy kiếm đủ trước khi nghĩ đến việc chi tiêu
Hãy tha thứ trước khi cầu nguyện
Hãy cảm thông trước khi cảm thấy bị tổn thương
Hãy yêu thương trước khi ghét bỏ.

Cuộc sống vốn là vậy
Hãy sống, cảm nhận và thưởng thức.

Tôi luôn thấy hạnh phúc
Bạn có biết vì sao?
Vì tôi không đòi hỏi
Dù sang-hèn-thấp-cao
Đòi hỏi gây thương tổn
Làm “dậy sóng ba đào”

Cuộc đời ta ngắn ngủi
Hãy trân quý, tri ân
Lắng nghe trước khi nói
Đặt bút viết – suy tư
Đừng ham mê, tham đắm

“Tri túc” – lạc tâm thân
Tha thứ khi cầu nguyện
Đừng ghét, hãy yêu thương
Cảm thông khi thương tổn

Cuộc sống vốn là vậy
Hãy rộng mở, bao dung
Sống, sẻ chia, đón nhận
Thưởng thức mọi hồng ân.

Sưu Tầm

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*