Dùng Thời Giờ Hữu Ích

Hoa Tinh Thuong 2014  (166)

Dùng Thời Giờ Hữu Ích/Take Time

Hãy Dùng Thì Giờ để suy tư; đó là suối nguồn của năng lực.
TAKE TIME to think in depth; it is the source of power.

Hãy Dùng Thì Giờ để đọc các đề tài khác nhau; đó là căn bản của minh triết.
TAKE TIME to read a variety of subjects; it is the foundation of wisdom.

Hãy Dùng Thì Giờ để vui chơi; đó là bí mật giữ được tươi trẻ.
TAKE TIME to play; it is the secret of staying young.

Hãy Dùng Thì Giờ để im lặng và thiền định qua sự hít thở; đó là giây phút để tìm hiểu chân tâm của mình.
TAKE TIME to be quiet and meditate in breathing; it is the moment to seek your true nature.

Hãy Dùng Thì Giờ để ý thức sự việc xung quanh; đó là cơ hội để giúp đỡ người khác.
TAKE TIME to be aware of your surrounding; it is the opportunity to help others.

Hãy Dùng Thì Giờ để thương yêu và được yêu mến; đó là quà tặng vĩ đại nhất của Tình Nhân Loại.
TAKE TIME to love and be loved; it is the greatest gift of Human Kind.

Hãy Dùng Thì Giờ để vui cười bên nhau; đó là nhạc khúc của tâm hồn.
TAKE TIME to laugh together; it is the music of the soul.

Hãy Dùng Thì Giờ để cư xử thân thiện với nhau; đó là con đường đi tới hạnh phúc.
TAKE TIME to be friendly with each other; it is the road to happiness.

Hãy Dùng Thì Giờ để mơ mộng; đó là cách tạo lập tương lai.
TAKE TIME to dream; it is what the future is made of.

Hãy Dùng Thì Giờ để thành tâm cầu nguyện; đó là sức mạnh vững bền nhất trên địa cầu.
TAKE TIME to earnestly pray; it is the greatest power on earth.

Author Unknown
GS Trần Thủy Tiên, M. A., (dịch)

Nguồn: phatgiaovietnamhaingoai

Hoa Tinh Thuong 2014  (41)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*