Cái đẹp

   Cái đẹp

Trong sáng thật là đẹp. Chân thật thật là đẹp. Hồn nhiên thật là đẹp. Em có cái đẹp này không? Có. Chị có cái đẹp này không? Có. Anh có cái đẹp này không? Có. Ai cũng có hết.

Ai cũng muốn làm đẹp cho chính mình, ai cũng thương cái đẹp bên ngoài, nhưng cái đẹp tâm hồn mới là cái đẹp chân thật. Cái đẹp bên ngoài không bền lâu đâu! Thời gian nó sẽ tàn phai, dù ta có để nhiều thời giờ chau chuốt, cũng vậy thôi. Chắc chắn nó sẽ tàn phai.

Hồn nhiên, trong sáng, chân thật chính là cái đẹp tâm hồn. Cái đẹp này không bao giờ tàn phai.

Thở và mở lòng ra, em sẽ đẹp.
Cười và tha thứ, chị sẽ đẹp.
Thở và không cố chấp, anh sẽ đẹp.

ChânPhápÐăng

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

4 Trackbacks

 1. By my site on April 10, 2024 at 11:07 pm

  … [Trackback]

  […] Here you will find 38239 additional Information to that Topic: linhsonvien.com/cai-dep/ […]

 2. By แผ่นซับเสียง on April 26, 2024 at 6:30 pm

  … [Trackback]

  […] There you can find 3694 additional Information on that Topic: linhsonvien.com/cai-dep/ […]

 3. By Cartel oil co on May 1, 2024 at 11:38 pm

  … [Trackback]

  […] Read More on to that Topic: linhsonvien.com/cai-dep/ […]

 4. By grote blote borsten on May 14, 2024 at 3:59 pm

  … [Trackback]

  […] Info to that Topic: linhsonvien.com/cai-dep/ […]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*