Daily Archives: January 11, 2022

ĐỐI DIỆN …

ĐỐI DIỆN …  1. Đối diện với bố mẹ – Hãy mở rộng tấm lòngBố mẹ đã cho chúng ta sự sống, mãi mãi là người quan tâm, yêu thương chúng ta nhất. Đừng bực bội với tuổi già hoặc tính hay càu nhàu của bố mẹ. Đứng trước đấng sinh thành, cũng đừng giấu […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment