Daily Archives: October 2, 2021

Trân trọng những NHÂN DUYÊN kiếp người

Trân trọng những NHÂN DUYÊN kiếp người Tất cả chúng ta có mặt với nhau ở đây không phải tự nhiên mà do có nhân duyên với nhau nhiều đời nên nay mới gặp. Có người mình chưa bao giờ biết, nhưng vừa gặp thì thấy thân thiện, quen quen, như đã gặp ở đâu […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment