Daily Archives: January 2, 2017

“Một hòn đá ném xuống sông thì nổi hay chìm?”

“Một hòn đá ném xuống sông thì nổi hay chìm?” CÂU HỎI CỦA ĐỨC PHẬT : ” Một hòn đá ném xuống sông thì nổi hay chìm ?” “Một hòn đá ném xuống sông thì nổi hay chìm?”. Từ một câu hỏi đơn giản, Đức Phật đã giảng cho chúng đệ tử những lời dạy […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment