Daily Archives: September 6, 2016

Buổi sáng

Buổi sáng Chân Pháp Khả Buổi sáng, nắng nghiêng qua tán lá, tạo thành những đốm râm – sáng rơi trên những con đường quanh co, tôi biết là những bông hoa nắng đã ra đời. Dưới mặt trời, loài hoa nào cũng nở bung ra như sứ mạng, ngọn núi nào cũng chứa cả […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment