Daily Archives: August 1, 2016

Thiên Ðàng Là Thế Ðó!

Thiên Ðàng Là Thế Ðó! Ngày nọ có một hiệp sĩ Samurai thô lỗ hung bạo tìm đến một vị thiền sư. Chàng nói với vị thiền sư: – Xin ngài chỉ dạy cho tôi biết thiên đà…ng và hỏa ngục là gì? Vị thiền sư đưa mắt nhìn con người thô bạo từ bàn […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment