Daily Archives: June 14, 2016

TÁM BÀI KỆ CHUYỂN HOÁ TÂM

TÁM BÀI KỆ CHUYỂN HOÁ TÂM Geshe Langri Thangpa Tâm-Bảo-Đàn chuyển từ Anh-ngữ sang Việt-ngữ Với quyết tâm thành tựu ước nguyện tột cùng cao quý Đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh, Ước nguyện chân quý hơn cả viên bảo-châu như-ý Xin cho con luôn nghĩ đến muôn người muôn loài bằng […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment