Daily Archives: May 25, 2014

Thảnh thơi trong ràng buộc

Thảnh thơi trong ràng buộc (PGVN) Nhu yếu của con người là mong sao cho đời sống của mình luôn luôn được thảnh thơi, an vui và hạnh phúc. Để đạt được mục đích đó, con người cần phải cố gắng, nỗ lực suy tính và vạch ra nhiều phương cách nhằm đáp ứng thỏa […]

Posted in Uncategorized | 1 Comment