Daily Archives: April 15, 2020

Chiến đấu với Virus Corona bằng lòng Từ bi?

Chiến đấu với Virus Coronabằng lòng Từ bi và Trí tuệ Dalai Lama Chúng tôi, những người theo đạo Phật tin rằng toàn bộ thế giới phụ thuộc lẫn nhau. Đó là lý do tại sao tôi thường nói về trách nhiệm phổ quát. Sự bùng phát của loại virus corona khủng khiếp này đã […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment