TH-4: Cách giải độc bằng Củ Hành

Recent Pages:  1, 23, 4, 5, 6, 7,  89,

Cách giải độc bằng Củ Hành

Mùa lạnh đã đến,cũng là mùa dịch cúm đang hoành hành làm chúng ta hao mòn sức khoẻ,  Quý vị thử thực hiện cách này xem để tránh được đau cảm cúm nhức đầu sổ mũi.

Như tôi đã gởi một lần rồi. Nhưng năm nay chắc FLU đến sẽ còn tác hại mạnh mẽ hơn. Vậy xin gởi đến quí vị để đề phòng. Tôi đã làm phương pháp nầy 7 năm nay rồi nên chúng tôi tránh được các con Cúm hoành hành chúng tôi. Làm đi sẽ thấy mầu nhiệm , để mỗi phòng một củ hành Tây ở trên cao thoáng khí.
.
onion 8
onion 7
onion 6
onion 5
onion 4
onion 3
onion 2
onion 1
onion 9
onion 11
onion
onion 10

Chuyển đến trang: 1, 23, 4, 5,