Daily Archives: June 23, 2020

Nếu biết ngày mai rời quán trọ ..

Nếu biết ngày mai rời quán trọ … Nếu biết trước ngày mai chúng ta chết chúng ta sẽ làm gì? Nếu là một người sống vị tha thì người đó sẽ dành trọn thời gian ngày cuối cùng đó để làm nhiều điều công đức với tâm niệm đem lại hạnh phúc cho mọi […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment