Daily Archives: December 10, 2019

TÔI DỄ DÀNG HƠN CẬU MỘT CHÚT

TÔI DỄ DÀNG HƠN CẬU MỘT CHÚT (Giả nghèo sống với người vô gia cư, sau nửa năm ký giả nổi tiếng New York Times ra loạt bài chấn động nước Mỹ) William James – ký giả của tờ báo New York Times đã cải trang thành một người lang thang, nghèo khổ và què […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment