Daily Archives: October 10, 2018

Kính mừng Ngày Tiếp nối của TS. Thích Nhất Hạnh

Kính mừng Ngày Tiếp nối 11.10.2018 của TS. Thích Nhất Hạnh Tháng Mười…Mọi con đường đều dẫn đến Mai thônKhi trong tim ấm nụ cười của BụtKhi nhận ra mình là sự nối tiếpCủa ngàn đời theo gót bước Như Lai. Của tháng năm trân quý thở và cườiHái bông hoa trong phút giây hiện […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment