Daily Archives: May 17, 2017

” Thở đi con không sao đâu”

” Thở đi con không sao đâu” Thiền sư Thích Nhất Hạnh Có một thiếu phụ tên Laura bị bệnh, và người chồng tìm cách săn sóc. Hôm đó có một cú điện thoại của nhà thương cho biết rằng thứ hai tới cô khỏi phải vào nhà thương để khám lại tại vì bác […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment