Daily Archives: November 3, 2015

HAI NÉT CHỮ NHÂN

HAI NÉT CHỮ NHÂN Chữ “nhân” tuy chỉ có hai nét, một nét phẩy một nét mác, nhưng lại không dễ viết. Hai nét này hàm nghĩa phong phú, triết lý sâu xa, không viết đúng được một nét thì không thể gọi là một đời người hoàn chỉnh đúng với ý nghĩa chân thực. […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment