Daily Archives: July 15, 2014

HÃY ĐỂ TÂM YÊN TĨNH

HÃY ĐỂ TÂM YÊN TĨNH DỪNG LẠI, BUÔNG THẢ, LÀM LẮNG DỊU THÂN TÂM Hôm ấy đạo sư có việc ở làng quê hẻo lánh và đưa đệ tử đi theo. Cả hai đều cuốc bộ. Dọc đường, đạo sư bảo đệ tử tạm nghỉ chân dưới một tàn cây xanh um, như cái dù […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment