Daily Archives: July 5, 2014

Im Lặng & giải thoát ..

Im Lặng & giải thoát ..  Có hai dạng im lặng, im lặng bên ngoài và im lặng bên trong. Người khác đang lên án, phê bình và chỉ trích nhưng mình không nói lời nào, cái miệng không phân bua, không cần giải thích, đây gọi là im lặng bên ngoài. Tuy nhiên, im lặng […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment