Daily Archives: April 2, 2014

Thiên Hương

Thiên Hương: Hỏi tâm, tâm đã tịnh chưa Hỏi mình, mình có quên buồn hay không Hỏi trăng, hỏi gió, hỏi trời Hỏi mây thanh tịnh, hỏi đời phù du Hỏi hoa, hỏi bướm, hỏi chiều Hỏi đêm, hỏi sáng, hỏi mình, hỏi ta Hỏi trời, hỏi đất bao la Sao cho tâm tịnh, cho […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment