Daily Archives: December 2, 2022

HÃY ĐẶT CỐC NƯỚC XUỐNG

HÃY ĐẶT CỐC NƯỚC XUỐNG Trong cuộc sống bình thường, nếu chúng ta cầm mãi một vật gì trong tay hay giữ  mãi một ý nghĩ gì quá lâu trong đầu, chúng ta sẽ  cảm thấy mỏi mệt lắm.  Tốt nhất là chúng ta nên buông nó ra thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment