Daily Archives: February 14, 2022

Thương yêu với Hiểu biết là một.

Thương yêu với Hiểu biết là một Nhiều người cho rằng nếu không có thế lực và tiền bạc thì không thể thực hiện được lòng từ và lòng bi. Thật ra khi đã có nguồn suối từ bi, thanh bình, an lạc trong bạn, bạn có thể giúp cho nhiều người bớt khổ và […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment