Daily Archives: January 30, 2021

Lời Phật dạy

Hãy ghi nhớ lời Phật dạy để có cuộc sống an nhiên Phật dạy mọi đau khổ hay sung sướng của con người suy cho cùng đều tại tâm. Vì vậy để có cuộc sống an nhiên, con người phải cải biến tâm tính, biết buông bỏ những sân si.  Bất cứ điều gì xảy […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment