Daily Archives: October 21, 2020

Sống với cõi lòng vô vi

Sống với cõi lòng vô vi Cuộc Sống Không Nhất Thiết Chuyện Gì Cũng Phải Phân Rõ Trắng Đen . Có câu “nước quá trong thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn.” Tranh chấp với người nhà, giành được rồi thì tình thân cũng mất đi . Tính toán với […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment