Daily Archives: June 16, 2020

Giác Ngộ Là Nền Tảng Của Mọi Sự Thay Đổi

Giác Ngộ Là Nền Tảng Của Mọi Sự Thay Đổi – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh – Phải vượt qua bên kia bờ khổ đau mới có thể giúp người khác vượt qua được khổ đau. Phải giác ngộ mới giúp được người khác giác ngộ. Phần đông chúng ta đang sống trong mộng, không […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment