Daily Archives: April 6, 2020

Chuyện xứ Ấn April 5, 2020

Chuyện xứ Ấn đêm qua.. Đêm qua, dưới sự chỉ thị của Thủ tướng Ấn, lúc 9 tối, toàn cõi Ấn Độ tắt hết đèn điện và đồng loạt thắp nến cầu nguyện trong 9 phút. Từ trạm không gian NaSa trong vũ trụ đã chụp hình trái đất lúc ấy cho ta thấy toàn […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment