Daily Archives: December 13, 2019

“Niệm Phật A Di Đà”

“Niệm Phật A Di Đà” Thích Tánh Tuệ (Trích đoạn ..) Có người hỏi tôi: “Niệm Phật A Di Đà” liên hệ đến Giới – Định – Tuệ như thế nào ? Tôi nói: Liên hệ rất chặt chẽ. Chuyên tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà, khiến ý không còn nghĩ đến điều […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment