Daily Archives: October 13, 2019

Đã học ở lớp mẫu giáo

Đã học ở lớp mẫu giáo Nguyễn Duy Nhiên Bài học từ lớp mẫu giáo Nhiều năm trước, bà Sylvia Boorstein có viết một quyển sách giới thiệu về giáo lý đạo Phật và phương pháp thiền tập đến với người Tây phương. Quyển sách này đã trở thành một trong những quyển sách bán […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment