Daily Archives: August 8, 2019

Tiếng Chuông Thức Tỉnh ..

Sự Ra Đi Của Những Người Xung Quanh Là Tiếng Chuông Thức Tỉnh .. Ai biết chắc mình còn sống bao lâu. Có thể ta sống thêm mười năm nữa, có thể lâu hơn mười năm. Và có thể ta chỉ sống đến ngày mai thôi. Cuộc sống của mỗi chúng ta thật vô thường, […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment