Daily Archives: July 27, 2019

Người biết lắng nghe sâu ..

Người biết lắng nghe sâu .. Quán Thế Âm có nghĩa là lắng nghe một cách sâu sắc, trọn vẹn những âm thanh, tiếng nói của cuộc sống, cuộc đời. Chữ Quán ở đây hàm nghĩa lắng nghe trong sự hiểu biết cộng với sự quan sát sâu sắc của lòng yêu thương từ ái. […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment